Orange upravuje cenník služieb, odmení zodpovedných a zvyšuje objem dát aj prístupové rýchlosti vo vybraných paušáloch

Orange upravuje cenník služieb, odmení zodpovedných a zvyšuje objem dát aj prístupové rýchlosti vo vybraných paušáloch
Tlačové správy |
 • Nové ceny mobilných paušálov, programov pevného internetu a televízie reflektujúce infláciu, rast cien energií a celkový nárast prevádzkových nákladov
 • Zrušenie Nonstop dátových balíkov z regulačných dôvodov a ich náhrada novými dátovými balíkmi
 • Digitálna odmena 1 € mesačne pre zákazníkov využívajúcich Elektronickú faktúru a digitálny spôsob platby
 • Viac voľných dát vo vybraných mobilných Go Safe paušáloch a vyššie rýchlosti po ich prečerpaní
 • Vyššie prenosové rýchlosti v programoch Home Safe Fiber a Fiber Partner
 • Balík služieb Love naďalej ako najvýhodnejšie spojenie mobilných a fixných služieb s extra zľavou do 3 € mesačne a ďalšími benefitmi

Orange od 18. augusta 2022 upraví ceny väčšiny mobilných paušálov, programov fixného internetu a televízie, a to o 1 až 3 € mesačne. Reflektuje tak na zvyšovanie svojich prevádzkových nákladov, pričom niektoré zmeny sú tiež výsledkom regulačných rozhodnutí. Novými dátovými balíkmi nahradí doterajšie Nonstop dátové balíky, ktoré podľa rozhodnutí európskych inštitúcií nie sú v súlade s princípmi sieťovej neutrality v EÚ. Orange má zároveň niekoľko ďalších zaujímavých noviniek - zákazníkom, ktorí sú zodpovední voči životnému prostrediu a využívajú Elektronickú faktúru v kombinácii s digitálnou platbou, umožní znížiť si svoj mesačný paušál každý mesiac o 1 € formou tzv. Digitálnej odmeny. Novinkou pri vybraných paušáloch sú tiež vyššie objemy voľných dát v mobilných paušáloch Go Safe a vyššie prenosové rýchlosti po ich prečerpaní. Rovnako sa zvyšujú rýchlosti vybraným programom pevného optického pripojenia. Možnosť zvýhodniť si využívanie služieb extra zľavami až do 3 € mesačne na hlasový paušál a 1 € na pevný internet a ďalšími benefitmi budú mať zákazníci naďalej vďaka balíkom služieb Love.

Orange si chce aj v časoch prudkej inflácie a nárastu cien energií zachovať vysoký štandard kvality svojich služieb, vrátane dostupnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a rýchlosti mobilnej a pevnej siete, na aký sú jeho zákazníci zvyknutí. Pristupuje preto k úprave cenníka služieb. „Čelíme najprudšiemu a najzásadnejšiemu rastu vstupných nákladov v histórii našej firmy. Nárast ceny energií, inflácia, ale aj regulačný tlak nás nútia pristúpiť od 18. augusta k zmenám v našom cenníku. Ide o vonkajšie faktory, ktoré, žiaľ, nedokážeme ovplyvniť. Napríklad celá naša sieť, jej technologické zariadenia, základňové stanice a dátové centrá, tie všetky pracujú nepretržite. Cena elektrickej energie však stúpla tak výrazne, že ak chceme pre zákazníkov zachovať doterajšiu kvalitu pevnej a mobilnej siete a všetkých služieb, ktoré vďaka nim poskytujeme, nereflektovať tento bezprecedentný nárast nákladov v cene našich služieb jednoducho ďalej nie je možné. Navyše, máme vysoké ambície v oblasti inovácií a pred sebou veľké množstvo výziev, ktoré sa týkajú ďalšej modernizácie a zvyšovania kvality a bezpečnosti siete, tieto sa bez ďalších veľkých investícií nedajú realizovať,“ povedal Martin Hromkovič, riaditeľ úseku marketingu pre rezidenčných zákazníkov a značky spoločnosti Orange Slovensko.

Orange má pre zákazníkov aj niekoľko zaujímavých noviniek. „Aj v tejto mimoriadnej spoločenskej a ekonomickej situácii myslíme na to, ako zákazníkom priniesť viac hodnoty do služieb, ktoré využívajú. Urobili sme maximum pre to, aby zákazníci toto naše odhodlanie vnímali a pocítili. Preto v najobľúbenejších mobilných paušáloch opäť zvyšujeme objem voľných dát aj rýchlosť pripojenia po ich prečerpaní, prístupové rýchlosti zvyšujeme aj v programoch pevného optického pripojenia. Vďaka novej Digitálnej odmene si tiež každý, kto je zodpovedný k životnému prostrediu, môže znížiť mesačné náklady za naše služby. Zákazníci, ktorí naše služby využívajú v tzv. konvergentných balíkoch majú naďalej možnosť každomesačne si znížiť cenu za služby a balík služieb Love tak naďalej zostáva najvýhodnejšou formou vyžívania služieb mobilnej a pevnej siete, a to nielen z pohľadu celkovej ceny, ale aj ďalších extra benefitov,“ doplnil Hromkovič.

Nové dátové balíky

Orange od dnešného dňa ukončuje predaj Nonstop dátových balíkov ako doplnkovej platenej služby, pričom od 18.8. túto platenú doplnkovú službu nahradí novými dátovými balíkmi. Zároveň, Nonstop dátové balíky, ktoré sú automatickou súčasťou Go Safe paušálov, budú od rovnakého dátumu (18.8.) zrušené. Orange je k uvedeným zmenám nútený pristúpiť, nakoľko doterajšie Nonstop dátové balíky podľa rozhodnutí európskych regulačných orgánov nie sú v súlade s princípmi sieťovej neutrality v EÚ. Preto už nebudú súčasťou vybraných paušálov a ani dostupné ako platená doplnková služba pre nových zákazníkov. Existujúcim zákazníkom, ktorí využívali niektorý z Nonstop dátových balíkov ako platenú doplnkovú službu, nahradí Orange Nonstop dátový balík relevantným z nových dátových balíkov za nezmenenú cenu, na ktorú bol zákazník zvyknutý. Výhodou nových dátových balíkov je, že dáta v nich obsiahnuté môže zákazník použiť na surfovanie kdekoľvek a nielen na stanovený účel ako doteraz. Nové dátové balíky slúžia ako náhrada doterajších Nonstop dátových balíkov pre existujúcich zákazníkov, nie sú určené na nové aktivácie pre nových zákazníkov.

Prehľad nových dátových balíkov dostupných pre zákazníkov od 18.8.2022

Pôvodný Nonstop dátový balík Nový dátový balík Cena
Dátový balík nonstop Čet Dátový balík 2 GB 2 €
Dátový balík nonstop Sociálne siete Dátový balík 4 GB 4 €
Dátový balík nonstop Hudba Dátový balík 6 GB 6 €
Dátový balík nonstop Video Dátový balík 10 GB 10 €
Dátový balík nonstop Navigácia Dátový balík 4 GB 4 €
Dátový balík nonstop Hry Dátový balík 4 GB 4 €
Dátový balík nonstop Pracovné aplikácie Dátový balík 4 GB 4 €
Dátový balík nonstop Cloud a úložisko Dátový balík 8 GB 8 €

Digitálna odmena pre zákazníkov zodpovedných k životnému prostrediu

Orange uvádza aj celkom novú možnosť, ako si výdavky za služby každý mesiac znížiť, a to vo forme tzv. Digitálnej odmeny. Tá nadväzuje na aktivity spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia a podpory digitalizácie - za aktiváciu a používanie Elektronickej faktúry spolu s pravidelnou digitálnou platbou odmení Orange zákazníka každý mesiac sumou 1 €, o ktoré mu zníži mesačný poplatok za paušál. Digitálnou platbou sa rozumie automatická alebo 1 razová platba platobnou kartou cez internet (v Zákazníckej zóne, resp. v aplikácii Môj Orange) alebo na predajnom mieste, platba inkasom a platba bankovým prevodom. Zákazníkom, ktorí pravidelne splnia stanovené podmienky, Orange v nasledujúcom zúčtovacom období automaticky zníži mesačný poplatok za paušál o 1 €. Digitálna odmena sa uplatňuje pri hlasových paušáloch Go Safe a paušáloch domáceho internetu Home Safe. Viac informácií o Digitálnej odmene nájdete na www.orange.sk/digitalna-odmena.

Zmeny v mobilných paušáloch Go Safe

Cena mobilných paušálov Go Safe sa od 18. augusta 2022 zvýši o 2 až 3 €, pričom zákazník si vďaka Digitálnej odmene túto cenu môže každý mesiac znížiť o 1 €.
V paušáloch s nonstop volaniami budú po novom volania zo SR do EÚ (Zóna 1) spoplatnené sumou 0,03 € za minútu. V najnižších paušáloch, ktoré neobsahujú nekonečné volania v rámci Slovenska, sa cena hovoru mení z 10 centov na 12 centov za minútu. Upravené paušály Go Safe už nebudú obsahovať Nonstop dátové balíky.

Orange má pre zákazníka aj tu niekoľko zaujímavých noviniek - Go Safe paušály po novom ponúknu vyšší objem voľných dát a niektoré z paušálov aj vyššie rýchlosti po ich prečerpaní. Napríklad obľúbený paušál Go Safe Extra bude namiesto doterajších 15 GB obsahovať až 18 GB voľných dát a prenosová rýchlosť po ich prečerpaní sa zvýši zo 128 kbit/s až na 1 Mbit/s.

Všetky Go Safe paušály naďalej obsahujú možnosť bezplatne si aktivovať a využívať službu Online ochrana, ktorá ochráni zákazníka a jeho zariadenie pred kybernetickými nástrahami internetu bez toho, aby si do telefónu musel čokoľvek inštalovať.

Novinkou je tiež, že paušál Go Yoxo mení názov na Go Safe Yoxo - jeho cenníková cena sa zvýši o 2 € (s Digitálnou odmenou o 1 €), avšak ponúkne viac než trojnásobok voľných dát ako doteraz (17 GB namiesto 5 GB) a Orange do neho pridal aj neobmedzené pripojenie po ich prečerpaní, a to rýchlosťou 128 kbit/s. Zákazník s Go Safe Yoxo si po novom bude môcť k paušálu bezplatne aktivovať aj službu Online ochrana.

Z ponuky paušálov vypadáva paušál Go Safe Data Premium, pričom jeho zákazníci budú automaticky premigrovaní na paušál Go Safe Extra. Zákazníci s paušálom Go Safe Extra za rovnakú cenu okrem štedrého dátového objemu automaticky získajú aj neobmedzené volania v rámci SR.

Prehľad cien Go Safe paušálov po započítaní Digitálnej odmeny (-1 €) platných od 18. augusta 2022

Program Mesačný poplatok Volania, SMS a MMS v rámci SR a v rámci EÚ Volania zo SR do krajín EÚ Objem predplatených dát Možnosť surfovať po prečerpaní dát
Go Safe Mini 2 € 0,12 €/min. 0,06 €/SMS/MMS 0,12 €/min. 0 MB -
Go Safe Basic 17 € 200 min. 100 SMS/MMS, po ich prečerpaní 0,12 €/min. 0,06 €/SMS/MMS 0,12 €/min. 750 MB 128 kbit/s
Go Safe Optimal 23 € nekonečné 0,03 €/min. 4 GB 128 kbit/s
Go Safe Extra 34 € nekonečné 0,03 €/min. 18 GB 1 Mbit/s
Go Safe Premium 45 € nekonečné 0,03 €/min. 35 GB 3 Mbit/s
Go Safe Exclusive 67 € nekonečné 0,03 €/min. 1000 GB 10 Mbit/s
Go Safe Data Basic 16 € 0,12 €/min 0,06 €/SMS/MMS 0,12 €/min. 4 GB 128 kbit/s
Go Safe Data Optimal 22 € 0,12 €/min 0,06 €/SMS/MMS 0,12 €/min. 8 GB 128 kbit/s
Go Safe Yoxo 16 € nekonečné 0,03 €/min. 17 GB 128 kbit/s

Ceny v tabuľke vyššie sú uvádzané s Digitálnou odmenou. Digitálna odmena predstavuje zľavu 1 € z mesačného poplatku za paušál. Ceny paušálov bez uplatnenia Digitálnej odmeny sú dostupné v Cenníku.

Zmeny v programoch pevného internetu

Cena programov pevného internetu Home Safe Fiber aj Fiber Partner a Home Safe aDSL sa od 18. augusta zvyšuje o 2 €, cena programov Home Safe vDSL o 1 € mesačne. Avšak vďaka Digitálnej odmene si zákazník môže túto cenu znížiť o 1 € mesačne a rozdiel v cene oproti súčasnosti tak bude minimálny alebo žiadny.

Orange však aj tu myslel na pridanú hodnotu pre zákazníka a vo vybraných programoch pevného optického pripojenia zvýšil prístupové rýchlosti sťahovania aj odosielania dát. Napríklad rýchlosť s obľúbeným programom Home Safe Fiber Optimal sa zvýši zo súčasných 400/80 Mbit/s na 500/100 Mbit/s a v rámci balíka Love bude ponúkať rýchlosť až 850/200 Mbit/s. Ku všetkým programom pevného Orange internetu je možné naďalej bezplatne si aktivovať službu Online ochrana.

Prehľad cien programov Orange internetu po započítaní Digitálnej odmeny (-1 €) platných od 18. augusta 2022

Program Mesačný poplatok (24 m. viazanosť) Rýchlosť pripojenia Neobmedzené dáta
Home Safe Fiber Basic 12 € 60/30 Mbit/s áno
Home Safe Fiber Optimal 17 € 500/100 Mbit/s áno
Home Safe Fiber Premium 22 € 850/200 Mbit/s áno
Home Safe Fiber Top 27 € 1000/300 Mbit/s áno
Home Safe Fiber Partner Basic 12 € 50/20 Mbit/s áno
Home Safe Fiber Partner Optimal 17 € 400/80 Mbit/s áno
Home Safe Fiber Partner Premium 22 € 800/160 Mbit/s áno
Home Safe Fiber Partner Top 27 € 1000/200 Mbit/s áno
Home Safe vDSL Basic 11 € (10-15)/3 Mbit/s áno
Home Safe vDSL Optimal 16 € (40-50)/6 Mbit/s áno
Home Safe vDSL Premium 21 € (80-90)/10 Mbit/s áno
Home Safe aDSL Light 11 € 4/1 Mbit/s áno
Home Safe aDSL Basic 12 € 10/1 Mbit/s áno
Home Safe aDSL Optimal 17 € 15/1 Mbit/s áno

Ceny v tabuľke vyššie sú uvádzané s Digitálnou odmenou. Digitálna odmena predstavuje zľavu 1 € z mesačného poplatku za program. Ceny jednotlivých programov bez uplatnenia Digitálnej odmeny sú dostupné v Cenníku.

Cena fixného LTE pripojenia, teda programov Home Safe 4G, sa zvyšuje o 2 € mesačne, rovnako však s možnosťou znížiť si cenu o 1 € vďaka Digitálnej odmene. Všetci zákazníci majú naďalej možnosť si aj k programom Home Safe 4G bezplatne aktivovať službu Online ochrana v hodnote 4 €.

Prehľad cien programov Home Safe 4G po započítaní Digitálnej odmeny (-1 €) platných od 18. augusta 2022

Program Mesačný poplatok (24 m. viazanosť) Rýchlosť pripojenia Objem predplatených dát (FUP)
Home Safe 4G Basic 12 € 15 / 1 Mbit/s 80 GB
Home Safe 4G Optimal 17 € 15 / 2 Mbit/s 200 GB
Home Safe 4G Premium 22 € 30 / 3 Mbit/s 400 GB
Firemný 4G internet Optimal 32 € 40 / 10 Mbit/s 400 GB
Firemný 4G internet Premium 52 € 225 / 50 Mbit/s 500 GB

Ceny v tabuľke vyššie sú uvádzané s Digitálnou odmenou. Digitálna odmena predstavuje zľavu 1 € z mesačného poplatku za program. Ceny jednotlivých programov bez uplatnenia Digitálnej odmeny sú dostupné v Cenníku.

Zmeny v programoch Orange TV

Zmeny sa nevyhli ani cenníku televíznych služieb, a to aj kvôli neustále rastúcim cenám televíznych práv a televízneho obsahu vo všeobecnosti. Cena všetkých programov Orange TV sa od 18. augusta zvýši o 1,10 €. Na programy Orange TV sa Digitálna odmena nevzťahuje.

Prehľad cien programov Orange TV platných od 18. augusta 2022

Program Mesačný poplatok (24 m. viazanosť) Počet TV kanálov Bezplatný prístup do videopožičovne Filmotéka štart
Home TV Basic 13 € 50 áno
Home TV Optimal 18 € 102 áno
Home TV Premium 23 € 130 áno
Go TV Basic 9 € 25 áno
Go TV Optimal 13 € 58 áno
Go TV Premium 18 € 73 áno

Love naďalej najvýhodnejšie spojenie mobilných a fixných služieb

Zmeny sa nevyhli ani konvergentnej ponuke Love, ktorá však naďalej ostáva najvýhodnejším spôsobom využívania služieb mobilnej a pevnej siete súčasne. Po novom síce nebude obsahovať 10 %-nú zľavu z mesačného poplatku za hlasový paušál, zákazník však naďalej môže využívať všetky ostatné výhody, konkrétne:

 • extra zľavu až do 3 € mesačne na hlasový paušál
 • extra zľavu 1 € mesačne na pevný internet
 • extra zľavu na zariadenie
 • 2-násobné dáta k hlasovému paušálu a ďalšie 3 GB dát navyše pri spojení s domácou televíznou službou
 • extra dáta pre členov skupiny Navzájom zadarmo
 • 50 % zľavu na mesačný poplatok služby Spojenie dát
 • k domácej televízii aj TV archív obľúbených programov zadarmo
 • ďalšie 2 tematické TV balíky programov podľa Vášho výberu zadarmo
 • prémiový TV balík HBO a prístup do knižnice HBO Max na 1 mesiac zadarmo

Viac informácií o zmenách v cenníku a službách nájdete na www.orange.sk/uprava.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.