Orange potvrdzuje svoju najvyššiu kvalitu

Orange potvrdzuje svoju najvyššiu kvalitu
Tlačové správy |

Najkvalitnejšia mobilná sieť nielen na Slovensku, ale aj v Európe, je od Orangeu.

Mobilná sieť od Orangeu je najkvalitnejšou sieťou na Slovensku a zároveň je aj najkvalitnejšou sieťou v Európe. Vyplýva to z výsledkov meraní renomovanej spoločnosti Systemics PAB, ktorá Orangeu udelila za mobilné siete ocenenie The Best Slovakian Mobile Network in the Test a zároveň sa Orange umiestnil na prvom mieste v porovnaní so všetkými meranými operátormi v Európe.

Orange nielenže obhajuje svoje minuloročné prvenstvo v kvalite siete, ale ho ešte aj prekonáva. Výsledky nezávislej štúdie realizovanej v medzinárodnom meradle ukázali, že mobilná sieť Orangeu je najkvalitnejšou sieťou nielen na Slovensku, ale zároveň je najkvalitnejšou aj spomedzi všetkých meraných sietí v Európe. Štúdia okrem 4G sietí po prvý raz pokrývala už aj 5G siete.

„Získať ocenenie za najvyššiu kvalitu nie je jednoduché, avšak obhájiť ho je ešte náročnejšie. Je to nielen veľká zodpovednosť a záväzok, ale aj naše poslanie. Som nesmierne rád, že sa nám to podarilo, o to viac, že sa okrem najlepšej siete na Slovensku môžeme pýšiť aj ocenením najlepšia sieť v Európe. Naša nepretržitá snaha poskytovať zákazníkom tú najvyššiu kvalitu, prináša svoje výsledky nielen v podobe čo najlepšej zákazníckej skúsenosti, ale zároveň ich dokazuje aj nezávislá a uznávaná porovnávacia štúdia,“ hovorí Eric Maintenay, riaditeľ úseku informačných systémov a sietí spoločnosti Orange Slovensko.

Výsledky potvrdili, že najrýchlejšia sieť je od Orangeu

Testy prebehali v európskom meradle, pričom celkovo bolo testovaných 25 európskych operátorov v 7 krajinách.

V rámci Slovenska boli do testu zapojené všetky štyri slovenské siete, pričom Orange získal v teste celkovo až 953 bodov s absolútnou dominanciou v oboch kategóriách – hlasové aj dátové služby. Ostatní operátori získali spolu 904, 850 a 681 bodov.

V rámci Európy druhý a tretí najlepší operátor získal celkovo 947, resp. 940 bodov.

Z nezávislých meraní vyplýva, že priemerná dosahovaná rýchlosť sťahovania dát v mobilnej sieti Orange Slovensko dosiahla 105,6 Mbit/s, čo bola najvyššie dosiahnutá rýchlosť spomedzi všetkých slovenských operátorov. Priemerná rýchlosť sťahovania dát vo veľkých mestách, dosiahla až 132,7 Mbit/s. Z pohľadu rýchlosti odosielania dát slovenskému Orangeu namerali 30,8 Mbit/s. Okrem rýchlosti Orange dominoval aj v ostatných sledovaných parametroch dátovej siete, ako napríklad sťahovanie webových stránok, či spustenie videa.

Pri hlasových službách najlepšie výsledky dosiahol pri celkovej kvalite a úspešnosti zrealizovania VoLTE hovorov.

Čo je to DSBO?

Štúdia Data Service Benchmarking and Optimisation je realizovaná priebežne od roku 2005 s cieľom poskytovať konzistentné hodnotenia dátových, aj hlasových služieb v krajinách, kde pôsobí skupina Orange. V roku 2021 štúdia skúmala výkonnosť sietí medzi 25 operátormi v 7 krajinách Európy. Zameriavala sa na hodnotenie zákazníckych skúseností z využívania dátových služieb v mobilných sieťach prostredníctvom prístupu do internetu v mobilnom telefóne, ako aj hlasových služieb vrátane VoLTE. V rámci dátových služieb bol hodnotený HTTP upload/download, prístup na statické aj „živé“ webové stránky, streamovanie, či prehrávanie YouTube videí a v hlasových službách boli hodnotené ukazovatele, ako úspešnosť uskutočnenia hovoru, čas spojenia, prerušenie hovoru, či vernosť preneseného hlasu. Všetky merania boli uskutočnené počas jazdy vozidiel vybavených meracími mobilnými telefónmi Samsung Galaxy S21+ na dáta a Samsung Galaxy S10 na hlasové volania. Lokality merania boli vyberané nezávislou treťou stranou tak, aby výsledky meraní boli reprezentatívne. Štúdia bola realizovaná v Luxembursku, Poľsku, Španielsku, Rumunsku, Belgicku, Moldavsku a na Slovensku. Na Slovensku boli testy realizované v júni a  júli 2021 v sieťach všetkých štyroch operátorov. Metodika meraní bola v súlade s odporúčaniami ETSI.

Kvalitná sieť je kľúčom aj k digitálnej inklúzii

V rámci stratégie Engage 2025 Orange zároveň prijal záväzok zabezpečiť rovnosť digitálnych príležitostí pre všetkých bez rozdielu. Táto dlhodobá iniciatíva skupiny Orange v oblasti spoločenskej zodpovednosti chce riešiť problém digitálnej priepasti v spoločnosti. A práve budovanie kvalitnej a dostupnej telekomunikačnej siete je spolu s finančnou podporou zmysluplných projektov jej základnou súčasťou. Viac informácií o otvorenom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.