Orange a COOP Jednota rozbehli projekt automatizovaného monitorovania v oblasti potravín

Orange a COOP Jednota rozbehli projekt automatizovaného monitorovania v oblasti potravín
Tlačové správy |

Orange a COOP Jednota spoločne realizujú projekt v oblasti smart automatizácie, resp. internetu vecí (IoT). Tisíce senzorov budú automaticky dohliadať na správne chladenie potravín, upozornia na neštandardnú situáciu a pomôžu zvýšiť energetickú efektivitu predajní.

Senzormi za čerstvosť potravín alebo IoT v praxi

Sieť predajní potravín COOP Jednota v spolupráci s Orangeom rozbehla inovatívny projekt automatizovaného monitorovania teploty a vlhkosti v chladiacich zariadeniach a merania spotreby elektrickej energie. Moderné riešenie prináša nielen vyšší komfort pri napĺňaní požiadaviek regulácie na kontrolu hygieny a spracovania potravín (HACCP), ale vďaka komplexnému monitoringu spotreby elektriny a okamžitému identifikovaniu anomálií má potenciál aj pri znižovaní energetických nákladov predajní a tým rozširuje i možnosti ekonomickej úspory. Odbúraním manuálnych úkonov v neposlednom rade navyše zefektívňuje prácu zamestnancov predajne, ktorí sa môžu plnohodnotne venovať zákazníkom.

Riešenie Orangeu už aktuálne pomáha v takmer 300 prevádzkach COOP Jednota v rôznych kútoch Slovenska a postupne pribúdajú ďalšie. Celkovo do konca roka 2022 bude automatizované monitorovanie teplôt a spotreby energie dostupné pre viac ako 340 predajní potravín v sieti COOP Jednota. Spolu približne 14-tisíc senzorov, ktoré zabezpečujú odčítanie teplôt v stanovených intervaloch tak bude dohliadať na to, aby sa k spotrebiteľom dostávali chladené potraviny v potrebnej kvalite.

„Spolu so zvyšujúcim sa povedomím o možnostiach a výhodách využitia internetu vecí v praxi rastie aj záujem o tieto riešenia. Sme radi, že sa nám spoločne podarilo rozbehnúť takýto rozsiahly inovatívny projekt, ktorý je typickým príkladom, ako jednoducho a efektívne zabezpečiť neraz časovo náročné či málo efektívne úkony a zároveň priniesť ďalšie výhody pre podnikanie,“ hovorí riaditeľka úseku marketingu a predaja firemným zákazníkom Zuzana Nemečková z Orangeu.

„Projektom automatizovaného monitorovania v oblasti potravín pokračujeme v ceste modernizácie našej predajnej siete. Kombináciou získaných dát môžeme optimalizovať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, čo následne vplýva nielen na samotné náklady, ale aj na zvýšenú ochranu životného prostredia. Ďalším benefitom je čo najdlhšie udržiavanie čerstvosti a kvality jednotlivých tovarov,“ vysvetlil Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb v COOP Jednote Slovensko.

Ako to prebieha

Služba komplexného monitoringu pre obchodné reťazce ukrytá pod názvom Smart Data patrí do oblasti tzv. internetu vecí, teda IoT. Založené je na senzoroch-meračoch, ktoré v dohodnutých intervaloch odosielajú namerané dáta do platformy. Tam sa ukladajú a po transformovaní do zrozumiteľnej formy užívateľského rozhrania si zodpovedný pracovník jednoducho vo forme grafov či tabuliek zobrazí záznamy o nameraných teplotách, vlhkosti či spotrebe energie v konkrétnom čase.

„Dáta z meračov sú v tomto prípade posielané cez existujúcu 2G sieť. V prípade neštandardnej situácie – napríklad pri výraznom náraste teploty pri dlhšie otvorených dverách chladničky systém automaticky odošle alarm vo forme SMS správy, prípadne e-mailu. Predajne sa tak môžu vyhnúť neželaným energetickým i finančným stratám a zodpovední pracovníci predajne majú istotu pravidelnej kontroly podmienok skladovania potravín ešte nad rámec vyžadovaný legislatívou. Pre spotrebiteľov to zároveň znamená zabezpečenie čo najdlhšej čerstvosti potravín,“ vysvetľuje Peter Bäuml, manažér IT riešení pre B2B zákazníkov v Orangei.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.