Nie si v tom sám: Nadácia Orange spolu s mimovládnymi organizáciami prispieva k destigmatizácii duševných porúch

Nie si v tom sám: Nadácia Orange spolu s mimovládnymi organizáciami prispieva k destigmatizácii duševných porúch
Novinky |

Nadácia Orange pokračuje v reakcii na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu

V spolupráci s tromi mimovládnymi organizáciami Ligou za duševné zdravie, Linkou detskej istoty a Občianskym združením IPčko, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci, sa rozhodla prispieť k systémovej osvete, riešeniu prevencie a emocionálnej a psychologickej podpore obyvateľov Slovenska. Zároveň Nadácia Orange podporí vznik a aktivity Iniciatívy za duševné zdravia.

Počas trvania krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sme sa všetci stretli s obmedzeniami a strachom o zdravie či život nás a našich blízkych. Toto obdobie v mnohých z nás zanechalo trvalejšie rany, ktoré môžu mať dopad na naše psychické zdravie. Nadácia Orange sa preto spolu s linkami pomoci rozhodla zmierniť negatívne dôsledky podporou Iniciatívy duševného zdravia.

„V kontexte aktuálnej situácie sme sa rozhodli strategicky a dlhodobo reagovať. Duševné zdravie potrebuje našu pomoc viac ako inokedy,“ reaguje na aktuálnu potrebu Andrea Ungvölgyi z Nadácie Orange. „Preto sme sa rozhodli pomôcť týmto linkám a posilniť ich kapacity, čím sa stali dostupnejšie pre omnoho viac ľudí. Lebo nikto nie je v tom sám, pomoc existuje“.

Na Slovensku sa lieči 350 000 ľudí na psychiatrické diagnózy

Na Slovensku sú duševné choroby vážnym problémom, no nevenuje sa im dostatočná pozornosť. Na psychiatrické diagnózy sa u nás lieči 350 000 ľudí, ktorí sú extrémne ohrození izoláciou, prehĺbením príznakov ich duševných porúch a výrazne zníženou schopnosťou absolvovať pravidelnú liečbu kontaktným spôsobom. Na psychologickú podporu a krízovú intervenciu máme reálne 3 non-stop linky pomoci s kapacitou 2 000 kontaktov mesačne, čo je približne 10 % potrebných kapacít. Pre porovnanie, v Českej republike je bez ohľadu na pandémiu štandardne 23 liniek dôvery.

Iniciatíva za dušeného zdravia

Tri najväčšie linky pomoci sa spojili, aby upozornili verejnosť aj štát na dôležitosť krízových liniek pomoci v dnešnom komplikovanom svete. Systémová osveta a zachytávanie psychických tráum jednotlivcov, skôr ako sa stanú chronickými problémami, je veľmi dôležitou zložkou prevencie. Iniciatíva preto poukazuje predovšetkým na to, že emocionálna a psychologická podpora obyvateľov Slovenska je v alarmujúcom stave. „Za desať dní sme mali toľko kontaktov ako za uplynulý mesiac. Po uvoľnení pravidiel riešime nové situácie a problémy. Denne máme takmer 276 hovorov prijatých a takmer 300 hovorov nestihneme riešiť.“ povedala o aktuálnom probléme zástupkyňa Linky detskej istoty, Tatiana Ivanič Rybanská.

„Na Slovensku sú duševné poruchy vážny problém, nevenuje sa im však dostatočná pozornosť. Zaradenie témy duševného zdravia do Programového vyhlásenia vlády SR preto vnímame veľmi pozitívne, nakoľko túto šancu dostala táto téma historicky po prvýkrát. Aj súčasná doba dokazuje, že bez duševného zdravia nie je človek ani zdravý, ani v pohode.“ ocenil snahu o riešenie problému Martin Knut z Ligy za duševné zdravie.

Duševné zdravie si zaslúži väčšiu pozornosť

Cieľom Iniciatívy za duševné zdravie je nielen upriamiť pozornosť na túto tému a priniesť odbornú diskusiu o potrebe systematického riešenia prevencie duševného zdravia prostredníctvom dištančného poradenstva, ale aj naplnenie konkrétnych krokov ako zvýšenie kapacít liniek, vytvorenie novej krízovej linky pre obyvateľstvo špecializovanú na krízovú intervenciu, či zabezpečenie jednotných školení, alebo jednotné meranie dopadov a kvality.

Vzhľadom na obrovský nárast prosieb o pomoc a potreby riešiť vážne existenčné problémy a starosti založilo Občianske združenie IPčko novú webstránku www.krizovalinkapomoci.sk. Ľuďom v núdzi poskytuje už šiesty týždeň pomoc cez rôzne platformy, ako je videohovor, email či online chat s vyškolenými profesionálmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce. „Niekedy by som Vám doprial byť medzi nami a počúvať čím sa na Slovensku žije. Väčšinou, po tom boľavom, ťažkom okamihu, zažívame zázraky, prichádza úľava, nádej, riešenie a pomoc. Tieto momenty sa nedajú ani popísať. To je dôvod, prečo robíme to, čo robíme“ vyjadril sa Marek Madro z občianskeho združenia IPčko.

11. júna 2020 prebehla prvá tlačová beseda Nie si v tom sám, na ktorej sa diskutovalo na tému duševného zdravia a potreby systémového riešenia a jeho prevencie. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Pomoc Orangeu pre fungovanie liniek je nevyhnutná

K nevyhnutnému kapacitnému posilneniu organizácie prispela finančne Nadácia Orange spolu s Orange Foundation v Paríži. Do projektu vstúpil aj Orange zriadením bezplatnej nonstop linky 0800 500 333 a ďalších piatich mobilných čísel, na ktoré budú presmerované prichádzajúce hovory tak, aby bolo zabezpečené efektívne fungovanie linky.

Za účelom pomáhať a prispievať k zmierneniu dôsledkov nepriaznivej situácie vznikol vďaka Nadácii Orange Fond pomoci. Celkovo sa podporilo podporiť 172 z 327 predložených žiadostí sumou 191 000 eur.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.