Nadácia Orange reaguje na mimoriadnu situáciu na Slovensku

Nadácia Orange reaguje na mimoriadnu situáciu na Slovensku
Tlačové správy |

Nadácia Orange presúva svoju podporu na pomoc zmierňovania dôsledkov mimoriadnej situácie

Snáď každý človek v tieto dni vníma potrebu spojiť sa a pomáhať si. Zabehnuté sa mení na aktuálne a akákoľvek forma pomoci je tým najcennejším, čo si môžeme priať. Nadácia Orange citlivo vníma mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 a reaguje zriadením špeciálneho Fondu pomoci. Svoju podporu tak smeruje najmä k zmierneniu celospoločenských dôsledkov, ktoré so sebou aktuálna situácia prináša.

Nadácia Orange sa rozhodla pozastaviť plánované grantové programy a svoju pomoc zacieliť výhradne na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením vírusu COVID-19. Zriadila preto špeciálny Fond pomoci a formou otvorenej grantovej výzvy podporí organizácie a zariadenia prispievajúce primárne k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Primárne sa chce Fond pomoci zamerať na projekty, ktoré prispejú k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojených s útlmom ich činnosti a tak ohrozením ich ďalšieho fungovania.

O grantovú podporu môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie – zariadenia poskytujúce sociálne služby, domovy pre seniorov, chránené dielne, centrá pre deti a rodiny, ktoré dokážu nájsť adekvátnu formu pomoci pre jednotlivcov i zraniteľné skupiny obyvateľstva dotknuté touto mimoriadnou situáciou.

Nadácia tak chce prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia dotkla natoľko, že ohrozila ich existenciu. Na tento účel vyčlenila 100 000 eur. Vývoj situácie je však neustále živý a tak v prípade urgentnej potreby bude finančné prostriedky navyšovať. Podstatnou informáciou je aj možnosť verejnosti či iných firemných darcov pridať sa do otvorenej výzvy – či už prostredníctvom 2 % z daní alebo iným finančným darom.

O podporu je potrebné požiadať vyplnením stručného online formulára v systéme egrant, ku ktorému sa dostanete po prihlásení do elektronického systému na predkladanie žiadostí Nadácie Orange https://nadaciaorange.egrant.sk/.

Žiadosti bude Nadácia prijímať a vyhodnocovať priebežne, aby tak zabezpečila plynulosť distribúcie pomoci. Do prvého hodnotenia postúpia všetky žiadosti prijaté najneskôr do pondelka 23. marca do 12:00 hod., následne budú v ďalších kolách hodnotenia posudzované žiadosti prijaté do 27. marca, 2. apríla a 8. apríla 2020. V rámci tohto procesu však bude s ohľadom na neustále sa meniacu situáciu flexibilne reagovať aj na novovzniknuté potreby a najvypuklejšie problémy. Žiadosti posúdi interná hodnotiaca komisia Nadácie Orange a odborníci primárne z oblasti sociálnej pomoci.

Všetky potrebné informácie o Fonde pomoci Nadácie Orange nájdete na stránke Nadácie Orange. Ďalšie opatrenia a formy pomoci Orangeu a Nadácie Orange v súvislosti s aktuálnou situáciou nájdete na http://www.orange.sk/spoluazodpovedne.

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Článok Technológie/SMART |

Bezdrôtové nelicencované pásmo 60 GHz (57-66 GHz) prináša významné zlepšenie oproti existujúcim bezdrôtovým technológiám. Využíva vlastnosti vysokofrekvenčného spektra, ktoré poskytujú väčšiu šírku pásma a vysokú prenosovú rýchlosť.

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Článok B2B Blog |

V súčasnosti je pri hodnotení kvality života v danej lokalite pripojenie k internetu stále dôležitejšie. Niektorí ľudia majú šťastie a majú prístup k vysokokapacitným technológiám, ako je optické vlákno alebo káblová sieť. Veľká časť obyvateľstva, najmä mimo veľkých bytových domov a veľkých miest tieto možnosti nemá a tam prichádza na rad najmä bezdrôtový prenos dát.

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Článok B2B Blog |

V digitalizovanom svete je komunikácia kľúčovou súčasťou nielen bežného života, ale aj podnikania. S nárastom využívania vzdialených pracovných tímov a geograficky rozptýlených pobočiek firiem je dôležité mať spoľahlivý a bezpečný spôsob prenosu hlasu. A tu vstupuje na scénu Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS), moderné riešenie, ktoré zjednocuje hlasovú komunikáciu a poskytuje organizáciám množstvo výhod.