Nadácia Orange pomôže školám

Nadácia Orange pomôže školám
Tlačové správy |

Otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť a prerozdelí 100 000 €

Bratislava, 27. októbra 2020 – Nielen posledné mesiace nám všetkým ukázali, že prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií. Práca, štúdium, ale aj zábava sa presunuli do online prostredia. Vzdelávanie na diaľku počas mimoriadnej pandemickej situácie je neustálou výzvou najmä pre žiakov a pedagógov a vyžaduje si rozvoj ich digitálnych zručností. Nadácia Orange preto vyhlasuje už 7. ročník grantového programu e‑Školy pre budúcnosť, v ktorom sa tento rok tematicky zameriava na podporu digitálnej gramotnosti, bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore a rozvíjanie analytického a kritického myslenia.

Skvalitňovanie vzdelávania a kultivovanie vzdelávacieho prostredia patria už dlhodobo medzi prioritné oblasti záujmu a podpory Nadácie Orange. O to viac, že v dôsledku pandémie koronavírusu boli už na jar školy nútené prejsť na dištančnú výučbu. Využívanie digitálnych médií, neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí však so sebou prináša najmä nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.

„Aktuálna doba, v ktorej žijeme, je čoraz viac ovplyvňovaná digitálnymi technológiami. V online priestore trávime všetci čoraz viac času a najbližšie mesiace to nebude inak. V Nadácii Orange nám záleží na tom, aby boli digitálne médiá využívané bezpečne a zodpovedne. Nevyhnutné vzdelávanie v tejto oblasti sa však netýka len žiakov a študentov, ale aj ich pedagógov. Tým, žiaľ, častokrát chýbajú potrebné podmienky a zručnosti na to, aby výučba online bola efektívna, interaktívna a atraktívna. Práve v čase pandémie, kedy sa na internete šíria rôzne dezinformácie a falošné či neoverené správy, sa zároveň ako kľúčová javí schopnosť kriticky myslieť, rozpoznávať problémové situácie, zhodnocovať množstvo prijímaných informácií a zodpovednosť postaviť sa k vlastnému konaniu. Aj preto je táto téma v centre nášho záujmu,“ vysvetľuje Andrea Ungvölgyi, manažérka a správkyňa Nadácie Orange & CSR špecialistka, Orange Slovensko, a.s.

Nadácia Orange prerozdelí až 100 000 €

Školám a učiteľom častokrát chýbajú financie, potrebné technické vybavenie a zručnosti, a často aj pri nevyhnutnej online výučbe musia improvizovať. Nadácia Orange preto podporí projekty v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese.

Počas 7. ročníka programu e-Školy pre budúcnosť prerozdelí sumu 100 000 €. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 €. Ak však ide o projekt realizovaný na viac ako jednej škole, ktorý je zameraný na spoluprácu škôl, pedagógov či odborných zamestnancov, je možné žiadať finančnú podporu vo výške až 3 000 €.

Projekty je potrebné prihlásiť do 17. novembra 2020 v elektronickej podobe prostredníctvom online systému e‑grant. Výsledky hodnotiaceho procesu Nadácia Orange vyhlási po 8. decembri 2020 a aktivity budú následne realizované do júna 2021.

Bezpečné používanie digitálnych médií je dôležitou témou aj pre Orange

Digitálnej gramotnosti sa venuje aj spoločnosť Orange Slovensko prostredníctvom osvetovo-vzdelávacieho programu Deti na nete a webstránky https://www.beznastrah.online, ktorá slúži širokej verejnosti, rodičom a pedagógom ako zdroj informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. Pre školy Orange ponúka aj bezplatné workshopy vedené odborníkmi, s cieľom upozorňovať, akým nástrahám deti pri používaní internetu čelia a ako je možné rizikám v online priestore čeliť a negatívne dopady eliminovať.

Odbornou garantkou programu je detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková, ktorá v spolupráci so svojím tímom vyškolila už viac ako 35 000 učiteľov a žiakov o online hrozbách a závislostiach od internetu. Do osvety zahrnul Orange aj svojich zamestnancov, ktorí v rámci projektu Digital Skills dobrovoľnícky odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti slovenským učiteľom informatiky.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.