Nadácia Orange podporí projekty na rozvoj digitálnej gramotnosti vylúčených skupín

Nadácia Orange podporí projekty na rozvoj digitálnej gramotnosti vylúčených skupín
Tlačové správy |

Nadácia Orange predstavila výsledky druhého ročníka grantového programu Digitálny svet pre každého. Jeho cieľom je rozvíjať digitálne zručnosti vylúčených skupín v spoločnosti, budovanie lepšieho prístupu k digitálnym technológiám, motivovať ľudí k ich využívaniu a objavovaniu ich možností, príležitostí a výhod, ktoré im uľahčia život v digitálnej dobe. Mimovládne organizácie prejavili veľký záujem.

Druhý ročník grantového programu Digitálny svet pre každého priniesol mnohé užitočné nápady, ako priniesť technológie bližšie k ľuďom, ktorí k nim nemajú bežný prístup alebo sa práce s nimi obávajú. Do programu sa prihlásilo až 100 projektov. Odborná komisia ich detailne posúdila a vzhľadom na podmienky programu z nich mohla do úzkeho výberu posunúť len dvadsaťšesť, medzi ktoré prerozdelila celkovú sumu 50 000 € s maximálnou výškou podpory na jeden projekt 3 500 € Podporené boli dve oblasti, v téme rozvoja digitálnej gramotnosti a zvyšovania motivácie vylúčených skupín k práci s digitálnymi technológiami bolo podporených 22 projektov a v oblasti budovania personálnych kapacít mimovládnych organizácií s cieľom digitálnej inklúzie komisia vybrala 4 projekty. Najviac prihlásených projektov bolo z Banskobystrického kraja, nasledoval Bratislavský kraj a tri projekty sa plánujú realizovať online pre ľudí z celého Slovenska.

Členovia hodnotiacej komisie a Správnej rady Nadácie Orange mali náročnú úlohu posudzovať nielen veľké množstvo, ale aj rôznu kvalitu projektov. Oceňovali predovšetkým nápady, kde mimovládne organizácie poznajú z vlastných skúseností potreby klientov v oblasti digitálnej gramotnosti a podľa týchto potrieb pripravili premyslený program vzdelávania a rozvoja ich digitálnych zručností. Najlepšie hodnotené boli tie projekty, ktoré nadobudnuté digitálne zručnosti klientov prepájali s reálnym využitím v živote pri hľadaní a získaní práce či každodenných životných situáciách. „Želáme si, aby mali rozmanité komunity prístup k technológiám, naučili sa ich používať a mohli si v tejto digitálne dobe vďaka nim zlepšiť kvalitu svojho života. Preto nás teší, že vďaka nášmu grantovému programu vzniknú kurzy digitálnych zručností pre seniorov, programy šité na mieru a potreby osamelých rodičov, matiek z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi, či nezamestnaných a ľudí s nízkym vzdelaním alebo príjmom. Možnosť rozvíjať svoje digitálne kompetencie dostanú aj dobrovoľníci pomáhajúci v organizáciách a pochádzajúci z marginalizovaných rómskych komunít. Projekty zapoja 752 ľudí z digitálne vylúčených skupín a vzdelávacie program pre nich pripraví až 194 lektorov a organizátorov,“ povedala Andrea Ungvӧlgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Digitálne zručnosti dodajú matkám v núdzi sebavedomie

Hodnotiacu komisiu najviac zaujal projekt zameraný na rozvoj IT zručností matiek z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Organizácia Maják nádeje pôsobiaca v Košickom kraji bude poskytovať počítačové kurzy, počas ktorých sa ženy naučia základy práce s počítačom, internetom a online komunikáciou. Vzdelávanie bude prebiehať vo dvojici lektor a matka, či maximálne trojici u tých matiek, ktoré sa už zúčastnili základného kurzu. Učenie bude prispôsobené individuálnym schopnostiam jednotlivých mám. Nadobudnuté IT zručnosti im otvoria možnosti pre hľadanie si zamestnania a rozšíria uplatnenie sa na trhu práce. Zároveň sa im bude jednoduchšie učiť so svojimi deťmi, pre ktoré sú už technológie neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania.

Deti s autizmom sa budú učiť aj o kyberšikane

Vysoko hodnoteným bol aj prepracovaný vzdelávací program Autistického centra Andreas v Bratislave. Snahou organizácie je vytvoriť pre deti a mladých ľudí s poruchou autistického spektra priestor pre rozvoj digitálnych zručností prostredníctvom krúžkov s odborne fundovaným, ale aj emočne, sociálne a zmyslovo bezpečným zázemím. Projekt podporí účasť a spoluprácu klientov pri vytváraní webstránky, tvorbe edukačných videí a osvetového letáku o autizme. Pre menšiu skupinu bude určený krúžok programovania ako príprava na vysokú školu či zamestnanie. Mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom získajú zručnosti potrebné pre spracovávanie fotiek, nahrávanie videí a prácu s textom. Taktiež sa naučia byť ostražití v online priestore, najmä čo sa týka kyberšikany a internetovej kriminality. Zrealizované budú aj školenia v digitálnej gramotnosti pre zamestnancov Autistického centra Andreas.

Zamestnanci z rómskych komunít získajú IT vedomosti

Inšpiratívnym príkladom budovania kapacít organizácie s cieľom digitálnej inklúzie je Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Asociácia plánuje zvýšiť digitálne zručnosti svojich dobrovoľníkov a asistentiek, ktorí pôsobia v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorých sú sami súčasťou a majú limitovaný prístup ku technológiám. Vďaka vzdelávaniu sa dobrovoľníci organizácie ACEC naučia sebavedomejšie pracovať s počítačom a tabletom, používať email, základné programy MS office, využívať internet a siete a rozvíjať schopnosť hľadať a používať získané informácie. Dôraz bude kladený na zvýšenie bezpečnosť pri práci na PC, telefónoch aj na sociálnych sieťach.

Odborná hodnotiaca komisia navyše odporučila tri organizácie (Autistické centrum Andreas, Občianske združenie Morfeus a Občianske združenie Sovíča), ktorých klienti dostanú príležitosť vyskúšať si počas troch mesiacov v kreatívnej dielni v LAB, ktorú podporuje Nadácia Orange v Bratislave, digitálne technológie ako plotre, lasery či 3D tlač.

Podrobné informácie o všetkých podporených projektov a programe nájdete na webovej stránke Nadácie Orange.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.