Eco Rating - nový systém označovania mobilných telefónov

Eco Rating - nový systém označovania mobilných telefónov
Tlačové správy |

Eco Rating je spoločnou iniciatívou telekomunikačných spoločností Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (značky O2 a Movistar), Telia Company a Vodafone, ktorá má za cieľ poskytovať spotrebiteľom konzistentné a jasné informácie o dopadoch výroby, prepravy, používania a likvidácie mobilných telefónov na životné prostredie. Eco Rating umožní operátorom a ich zákazníkom širšie hodnotenie telefónov a poskytnúť tak prehľad o udržateľnejšej elektronike.

Novým systémom Eco Rating budú v úvode označované telefóny od 12 výrobcov: Bullitt (CAT, Motorola), Doro, HMD Global (Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL / Alcatel, Xiaomi a ZTE. Očakáva sa, že v budúcnosti sa pridajú ďalší výrobcovia.

Od júna 2021 začnú mobilní operátori používať Eco Rating na predajných miestach v 24 krajinách Európy. Spotrebitelia sa o novej iniciatíve a tiež o tom, ako sa ekologické hodnotenie telefónov počíta, dozvedia viac na stránke www.ecoratingdevices.com.

Po dôkladnom posúdení bude každému mobilnému telefónu pridelené celkové hodnotenie Eco Rating, pričom najvyššie možné hodnotenie je 100. Tento údaj bude vyjadrovať environmentálne kvality mobilného zariadenia počas celého jeho životného cyklu. Štítok Eco Rating zároveň popíše päť kľúčových vlastností telefónu z pohľadu trvalej udržateľnosti, a to odolnosť / trvácnosť, opraviteľnosť, recyklovateľnosť, klimatickú efektívnosť a efektívnosť využitia zdrojov.

Generálni riaditelia piatich mobilných operátorov - Tim Höttges (Deutsche Telekom), Stéphane Richard (Orange), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Allison Kirkby (Telia) a Nick Read (Vodafone) iniciatívu pre ekologické hodnotenie zariadení spoločne privítali:

„Budovanie udržateľnejšej budúcnosti je našou spoločnou zodpovednosťou, a preto veríme, že nastal správny čas na vytvorenie harmonizovaného celoodvetvového systému ekologického hodnotenia mobilných zariadení. Veríme, že zvýši transparentnosť a zároveň pomôže zlepšiť povedomie o environmentálnych dopadoch telefónov, ktoré si naši zákazníci vyberajú.“

„Tešíme sa, že sa k iniciatíve v budúcnosti pridajú ďalší výrobcovia a telekomunikační operátori. Veríme, že inšpiruje celé odvetvie k rýchlejšiemu prechodu na cirkulárny model v oblasti mobilných zariadení.“

Metodika Eco Ratingu

Informácie poskytnuté výrobcami zariadení poslúžia ako vstup pre objektívne a komplexné zhodnotenie 19 rôznych kritérií, ktorého výsledkom bude finálne skóre pre každé zariadenie.

Eco Rating navyše poskytne informáciu o piatich kľúčových oblastiach:

Odolnosť / trvácnosť - vyjadruje celkovú robustnosť zariadenia, životnosť batérie a záručnú dobu zariadenia a jeho komponentov.

Opraviteľnosť - vyjadruje, či a ako jednoducho je možné zariadenie opraviť, opätovne použiť alebo upgradovať.

Recyklovateľnosť - vyjadruje mieru rozobrateľnosti komponentov zariadenia a možnosti ich zhodnotenia a recyklácie.

Klimatická efektívnosť - vyjadruje mieru emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu zariadenia. Čím lepšie je skóre, tým nižší je dopad zariadenie na klímu.

Efektívnosť využitia zdrojov - vyjadruje mieru vplyvu zariadenia na životné prostredie z pohľadu množstva vzácnych surovín potrebných pre jeho výrobu (napr. zlata, kobaltu a podobne). Čím lepšie skóre, tým menší dopad na dostupnosť surovín.

Eco Rating - nový systém označovania mobilných telefónov

Systém hodnotenia mobilných telefónov Eco Rating vychádza z bohatých poznatkov existujúcich iniciatív v oblasti environmentálneho označovania výrobkov. Bol vyvinutý s podporou a dohľadom IHOBE (agentúra špecializovaná na ekonomický rozvoj, trvalú udržateľnosť a životné prostredie) za účasti dodávateľov zariadení reflektujúc najnovšie štandardy a smernice Európskej únie, ITU-T, ETSI a ISO.

Eco Rating bude zavedený v týchto európskych krajinách: Albánsko, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Turecko.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.