Cielený marketing

Získajte nových zákazníkov s našimi nástrojmi na cielený marketing. Oslovte ich efektívne cez Market Locator alebo pomocou služby SMS cez email.

SMS cez e-mail

Logisticky vyspelé a pohodlné e-mailové riešenie, ktoré vám ponúka možnosť hromadného a cieleného oslovenia potenciálnych zákazníkov.

Zistiť viac

Market Locator

Dokonalý nástroj na čo najefektívnejšie získanie nových zákazníkov s pokročilými možnosťami ich cielenia a oslovovania.

Zistiť viac