Manažovaná bezpečnosť

Komplexné zabezpečenie vašej siete

Manažovaná bezpečnosť

Komplexné zabezpečenie vašej siete

Zistite viac

Služba Manažovaná bezpečnosť poskytuje zabezpečenie ochrany a integrity siete, kontrolu sieťovej komunikácie a bezpečného prístupu k dátam a cloudovým službám. Spĺňa potreby každého biznisového zákazníka.

Komplexné
zabezpečenie siete

Ochrana proti škodlivému softvéru, krádeži citlivých informácií, prienikom do vašej siete, nevyžiadanej pošte a iným každodenným hrozbám z internetu.

Pokročilé UTM
funkcionality

Profesionálna firewall ochrana a aplikačný firewall, web filtering, content filtering, systém prevencie pred narušením siete (IPS/IDS), antispam a iné.

Zverte sa do rúk
odborníkov

O správu a nastavenie vašej firewall ochrany siete sa postarajú naši odborníci s dlhoročnými skúsenosťami.

Výhody služby Manažovaná bezpečnosť

  • Riešenie navrhnuté podľa potrieb vašej firmy
  • Žiadne vstupné investície, premeňte CAPEX na OPEX
  • Umiestnené v najmodernejšom dátovom centre Techpark
  • Vždy aktuálna databáza internetových hrozieb
  • Nepretržitá dostupnosť služby

Možnosti služby Manažovaná bezpečnosť

Cisco ASA

Služba poskytujúca riešenie sieťovej bezpečnosti prostredníctvom virtuálneho firewallu Cisco ASA

Juniper vSRX

Virtuálny firewall Juniper vSRX poskytuje prvotriednu ochranu vašej siete s možnosťou zabezpečenia prostredníctvom pokročilých UTM funkcionalít

Služba zahŕňa

Inštalácia a konfigurácia podľa individuálnych požiadaviek

Zabezpečenie bezstarostnej prevádzky služby pre zákazníka

Neustála aktualizácia softvérového vybavenia a jeho časti v záujme vysokej bezpečnosti

Technické zásahy na vyžiadanie vo vopred dohodnutom trvaní

Riešenie problémov

Individuálne riešenie zákazníckych požiadaviek

Ďalšie IT služby od Orangeu

Housing

Využite prenájom priestorov na uskladnenie serverov v najmodernejšom dátovom centre

DDoS ochrana

Vďaka službe DDoS ochrana získate nepretržitý monitoring a aktívnu ochranu vašej IT infraštruktúry

Virtuálne dátové centrum

Prenájom virtuálneho výpočtového výkonu s garanciou vysokej dostupnosti

Vážime si váš čas

Preto sa vám bude osobne venovať náš obchodný zástupca, ktorý vám rád predstaví optimálne riešenia pre váš biznis.

Mám záujem

Vážime si váš čas