Servisné strediská

Názov servisu
Adresa prevádzky Telefón
AGV servis s.r.o.
Adresa prevádzky Telefón
Ružová 153, 935 31 Horná Seč 0903 419 630
BK Servis s.r.o.
Adresa prevádzky Telefón
Opatská 22, 040 18 Košice - Krásna 0905 622 938
Ladislav Kišš KODRUS
Adresa prevádzky Telefón
Jovická cesta 629, 049 51 Brzotín 0903 615 569
DESTAL, s.r.o.
Adresa prevádzky Telefón
Teslova 2, 040 01 Košice 0905 360 841
K AUTOSERVIS, s.r.o.
Adresa prevádzky Telefón
Južná trieda 119, 040 01 Košice 0910 700 900
Július Grodný - FALCON
Adresa prevádzky Telefón
Kežmarská 4, 040 01 Košice 0903 639 262
HR servis s.r.o.
Adresa prevádzky Telefón
Veľká Ida 339, 044 55 Veľká Ida 0915 916 936
EGOVAN, spol. s r.o
Adresa prevádzky Telefón
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce 0915 975 517
JuMark, s.r.o.
Adresa prevádzky Telefón
Osloboditeľov 42, 040 01 Košice - Barca 0907 203 093
Adams Trade, a.s.
Adresa prevádzky Telefón
Vodomeračská 1, 040 11 Košice - Pereš 0917 195 793