Balíky a ceny

 
Manažment zdrojov 150 Manažment zdrojov 500 Manažment zdrojov 2000
Predplatené lokalizácie
Manažment zdrojov 150 Manažment zdrojov 500 Manažment zdrojov 2000
150 500 2000
Cena lokalizácie nad paušál
Manažment zdrojov 150 Manažment zdrojov 500 Manažment zdrojov 2000
0,40 € 0,12 - 0,16 € 0,06 - 0,09 €
Aktivačný poplatok
Manažment zdrojov 150 Manažment zdrojov 500 Manažment zdrojov 2000
3,94 € 3,94 € 3,94 €
Mesačný poplatok
Manažment zdrojov 150 Manažment zdrojov 500 Manažment zdrojov 2000
39,83 € 79,67 € 199,16 €