Vyrástli už veľké dáta, aby nám prezradili múdre veci?

Vyrástli už veľké dáta, aby nám prezradili múdre veci?
Článok Technológie/SMART |

Hovorí sa, že kto má veľa informácií, ten aj veľa vie. No, nemusí to vždy pravda. Záleží najmä na kvalite a interpretácii, s ktorou si neporadí každý.

Hovorí sa, že kto má veľa informácií, ten aj veľa vie. No, nemusí to byť v každom prípade pravda. Asi by ma niektorí opravili, že ten, kto má veľa hodnotných informácií, ten vie veľa. O tomto tvrdení by sa tiež dalo polemizovať, lebo hodnota je relatívny pojem. Hodnota informácií spočíva v ich využití. (Veď hodnotným môže byť aj celkom málo informácii, napríklad 5 výherných čísiel lotérie). Keď som už spomenul množstvo informácií, objem je jedným z charakteristických čŕt tzv. BIG Data. Veď niekde sme už počuli, že "Všetci ľudia všetko vedia". Takže čím viac dát máme, tým lepšie. My ako mobilný operátor máme dát neúrekom, denne naplníme dátami 3,5 TB priestoru. Dáta sú zbierané s veľkou frekvenciou. Výsledná "jemná" štruktúra dát nám povolí mať presné informácie v požadovanom čase. Takže dáta sú pripravené pre analýzu na milimetrovom papieri a štvorčekový papier nechajme na piškvorky. Pre predstavu – každú sekundu spracovávame 30-40 tisíc správ. Máme rozmanité dáta, ktorých vhodná kombinácia zvyšuje ich spoločnú hodnotu. Ako príklad by som uviedol signalizačné dáta, zmeny lokality, volania, SMS, dátovú komunikáciu, topológiu siete, zákaznícke dáta.

"Disponujeme rozmanitými dátami, ktorých vhodná kombinácia zvyšuje ich spoločnú hodnotu."

BIG Data sú zaznamenané reálne dáta. Sú to tvrdé dáta, ktoré nesú jasnú informáciu. Systém ich zaznamená a uloží. Žiadna diskusia alebo "obkecanie" témy vysokoškolského študenta na skúške. Ich interpretácia je jednoznačná. Dáta vznikajú organicky, sú generované každodenným používaním mobilných zariadení. Nie sú potrebné žiadne špeciálne kroky od používateľov, aby sa dáta zaznamenali. Vzhľadom na to, že píšem o veľkých dátach mobilného operátora zostáva nám ešte jeden veľmi dôležitý krok pred využitím týchto dát. A tým je anonymizácia. Výsledkom analýz bude vždy správanie sa masy, prípadne segmentov v určitých situáciách alebo v časoch. Takže dáta nám vyrástli, už ich len nasypať do zázračnej krabičky ako je napríklad produkt Flux Vision, správne nimi potriasť, aby jednotlivé kúsky informácií padli na svoje miesto vo veľkom obrazci. Nie, nie je to puzzle, porovnal by som to skôr s obrázkovými kockami, lebo z tých istých dát vieme poskladať viac obrázkov. Ladislav Bors, propozičný manažér pre B2B inovácie, Orange Slovensko
Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.