Pandémia zmenila IT potreby firiem. Potrebujú uvažovať v širších súvislostiach

Pandémia zmenila IT potreby firiem. Potrebujú uvažovať v širších súvislostiach
Článok Iné zaujímavosti |

Vďaka kríze si mnoho firiem uvedomilo, že spoľahlivosť a flexibilita ich služieb môže byť rozhodujúcim faktorom pre chod ich biznisu.

Koronakríza zasiahla niektoré sektory viac, iné menej, mnohé tiež riešili doslova základný chod biznisu. Firmy boli postavené pred rôzne výzvy. V niektorých prípadoch to bola potreba zmeny infraštruktúry alebo spôsobu fungovania z pohľadu IT, ale náhly problém často spôsobila odrazu nedostatočná kapacita pripojenia, fyzická nedostupnosť technikov, potreba dokúpiť hardvér, alebo celkovo potreba upraviť parametre produktov vzhľadom na zmenene komunikačné podmienky firmy napríklad pri fungovaní zamestnancov z domu. Na druhej strane, ďalším sektorom a firmám situácia priniesla nove príležitosti a nárast online prevádzky, s čím tiež súvisela potreba flexibilnej škálovateľnosti riešení a tým napríklad aj zrýchlenie prechodu do digitálneho priestoru.

"Mnohým firmám koronakríza priniesla nové príležitosti a nárast online prevádzky. S tým je spojená potreba urýchleného prechodu do digitálneho priestoru."

V súčasnosti firmy konečne začali proaktívne riešiť svoje komunikačné potreby v širších súvislostiach. Pod vplyvom krízových udalostí pochopili, že spoľahlivosť a flexibilita služby môže byť rozhodujúcim faktorom pre chod ich biznisu. Zistili, že ak si dokážu promptne prispôsobiť službu svojim potrebám, ktoré sa môžu veľmi aj veľmi rýchlo zmeniť, dokážu tak zabezpečiť špičkovú kvalitu a podporu aj pre svojich zákazníkov. Situácia v posledných mesiacoch priniesla do biznisu veľa skúseností - pre naše vlastné fungovanie v Orangei, ale, pochopiteľne, najmä smerom k našim zákazníkom. Keďže sme my sami museli začať intenzívnejšie využívať prácu z domu, zapracovali sme na vylepšení nástrojov pre efektívnu komunikáciu a prácu na diaľku. Zefektívnili sme procesy tak, aby sme boli ešte flexibilnejší a dokázali zákazníkovi ponúknuť väčšinu našich služieb a ich spravovanie kedykoľvek, aj keď sa nemôžu zastaviť napríklad na predajných miestach pri nákupe či výmene zariadení, stretnúť sa s našim obchodným zástupcom kvôli zmene služieb či technickej konzultácii. Potreba vytvoriť bezpečné prostredie pre našich zamestnancov a zákazníkov viedla zase ku vzniku nových riešení ako je napríklad automatizované meranie teploty termokamerou pri vstupe do budovy.

"V oblasti IT a telekomunikačných riešení by firmy mali uvažovať vopred a prijímať systémové riešenia."

Aj keď sme v krízovej dobe zákazníkom priniesli benefity a riešenia, ktoré pomohli pri okamžitom riešení ich situácie, je potrebné, aby v oblasti IT a telekomunikačných riešení uvažovali vopred a prijímali systémové opatrenia. Smerujeme veľa úsilia do služieb, ktoré pomáhajú zákazníkom byť flexibilnejší a efektívnejší v ich práci. Veľkú službu vie urobiť virtualizácia riešení. Prináša flexibilitu, komplexnosť riešení a jej veľkou výhodou je veľmi jednoduchá škálovateľnosť riešení prakticky kedykoľvek podľa aktuálnych potrieb. Nie je problém napríklad zvýšiť kapacitu internetovej linky zjednodušene povedané zo dňa na deň, prikúpiť ďalší výpočtový výkon bez toho, aby ste museli fyzicky nakupovať nové zariadenia a podobne. Je to efektívne nielen časovo, ale aj finančne. Mnohí už dnes oceňujú výhody virtualizovaných riešení, prístup k službám a ich nastaveniu na diaľku a ich komplexný manažment.

"Firmy by mali dnes, viac ako kedykoľvek predtým, poznať svojich zákazníkov, ich nákupné správanie a potreby."

Veľmi aktuálnou témou je dnes aj svet internetu vecí, teda IoT riešenia, ktoré dokážu vďaka množstvu nameraných a spracovaných dát z rôznych senzorov ponúknuť pre podnikanie inteligentné riešenia od efektívnejšieho parkovania, manažment vývozu komunálneho odpadu, vzdialeného merania energií až po zefektívnenie logistiky v skladoch či doprave a v mnohých ďalších oblastiach. Okrem toho by mali firmy práve dnes, viac ako kedykoľvek predtým, poznať svojich zákazníkov, ich nákupné správanie, poznávať ich potreby a osloviť ich práve vtedy, keď je pre nich ponuka relevantná. Máme riešenia (napr. Flux Vision), ktoré na základe tzv. big data už dnes vedia pomôcť s vytváraním presných štatistík a modelov mobility populácie v reálnom čase. V súčasnosti sme sa tiež začali intenzívnejšie venovať kooperácii so zákazníkmi pri spoluvytváraní služieb budúcnosti, akou sú tie, založené na fungovaní v sieti 5G. Diskutujeme s nimi po celom Slovensku o možnostiach využitia novej generácie sietí, aké benefity im môže priniesť a ako ju môžu využiť v praxi, aby si lepšie vedeli predstaviť, čo to pre ich biznis môže znamenať.

"Kým ešte v relatívne nedávnej minulosti bola pre firmy hlavná neobmedzenosť internetového pripojenia, dnes musia riešiť oveľa komplexnejšie veci."

Viditeľné sú tiež rozdiely v potrebách medzi veľkými a malými firmami. Rozdiely sú nielen v objeme, ale aj v charaktere služieb, ktoré potrebujú zabezpečiť. A to všetko sa postupom času menilo a mení. Živnostníkovi či malému podnikateľovi v rodinnej firme môže stačiť vhodný hlasový paušál, spoľahlivé internetové pripojenie a dnes už určite aj základné služby bezpečnosti, ako antivírus či ochrana proti DDoS útokom. Iné sú potreby firmy s tisíckami zamestnancov, ktorá potrebuje okrem základných telekomunikačných služieb pre svoje fungovanie komplexne riešiť stratégiu v oblasti IT. Kým ešte v relatívne nedávnej minulosti bola pre firmy hlavná neobmedzenosť internetového pripojenia - ktorá je dnes samozrejmosťou – a počty minút v paušáloch, dnes musia riešiť oveľa komplexnejšie veci. Nielen zvážiť, či kúpiť internet s takou alebo inou rýchlosťou, ale aj rozhodnúť, či hardvér vôbec nakúpiť alebo prenajať, či mať IT vo vlastnej réžii, alebo ho outsourcovať, a tiež ako čo najlepšie zabezpečiť svoju infraštruktúru a sieť zo stránky kyberbezpečnosti. V tomto rozhodovaní im naši analytici dokážu kvalifikovane poradiť. Jedno ale majú všetky segmenty firiem spoločné – chcú služby, ktoré sú pre ne prínosom, sú kvalitné a spoľahlivé. A presne na to sa zameriavame. Zuzana Nemečková, B2B Marketing & Sales Director, Orange Slovensko
Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.