Digitálny svet, zdroj neobmedzených možností a hrozieb

Digitálny svet, zdroj neobmedzených možností a hrozieb
Článok B2B Blog |

Rady a stratégie pre ochranu našich informácií, dát a aktív vo svete digitalizácie

Digitálny svet nám ponúka nepreberné množstvo možností. Môžeme komunikovať na diaľku, pracovať z pohodlia domova, nakupovať online a mať prístup k nekonečným informáciám. No zároveň nám tento svet prináša aj nové výzvy a hrozby, ktoré môžu ohroziť našu vlastnú bezpečnosť, dostupnosť osobných údajov a dokonca aj reputáciu firmy. Kybernetická bezpečnosť sa stáva kľúčovým faktorom v zachovaní bezpečnosti našich dát, vlastného súkromia a našich organizácií.

V tomto článku sa budeme venovať dôležitosti kybernetickej bezpečnosti v digitálnom veku. Hrozby a riziká, ktoré predstavuje kybernetický priestor, sa týkajú každého z nás a majú hlboký dosah na naše životy, bezpečnosť a súkromie. Pozrime sa teda na to, prečo by sme mali venovať pozornosť kybernetickej bezpečnosti a ako môžeme ochrániť naše digitálne existencie pred hrozbami.

Existuje množstvo rôznych hrozieb, ktoré môžu ovplyvniť jednotlivcov, organizácie či dokonca celé krajiny. Niektoré z najbežnejších hrozieb kybernetickej bezpečnosti zahŕňajú:

 • Malware: Malicious Software zahŕňa vírusy, červy, trojské kone, ransomware, spyware, boty a adware. Prostredníctvom týchto nástrojov môžu útočníci infikovať vaše zariadenie, získať prístup k vašim dátam, spôsobiť škody alebo dokonca vás vydierať.
 • Phishing: Kybernetickí útočníci často vytvárajú falošné e-maily, ktoré sa zdajú byť z dôveryhodných zdrojov. Cieľom je získať citlivé informácie od obetí, ako sú heslá, bankové údaje alebo sociálne zabezpečenie.
 • Ransomware: Táto hrozba je stále jedna z najrozšírenejších. Útočníci infikujú systém a šifrujú dáta, následne požadujú výkupné za ich obnovenie.
 • Útoky na webové stránky DoS / DDoS: Útoky na webové stránky sú neustále prítomné. Útočníci sa snažia využiť zraniteľnosť na získanie prístupu k dátam, na ich poškodenie resp. znefunkčnenie web-stránok.
 • Zneužitie hesiel: Zlodeji údajov sa pokúšajú získať prístup k účtom používateľov tým, že krátkodobo alebo dlhodobo získajú ich heslá.
 • Útoky na kritickú infraštruktúru: Útoky na kritickú infraštruktúru, ako sú elektrárne, vodné zdroje a dopravné siete, môžu mať vážne dôsledky na fungovanie krajín a spoločností.
 • Kyberšpionáž: Štáty a organizácie sa často pokúšajú získať citlivé informácie od iných štátov alebo konkurenčných spoločností prostredníctvom kyberšpionáže.
 • Sociálne inžinierstvo: Táto taktika za zameriava na ľudský faktor, teda na takú manipuláciu ľudí, aby odhalili citlivé informácie alebo vykonali určité činnosti na dosiahnutie svojho cieľa.
 • IoT Bezpečnosť: S nárastom internetu vecí (IoT) existuje riziko, že zariadenia pripojené k internetu môžu byť zneužité na útoky, pretože mnoho z nich nemá dostatočnú bezpečnostnú ochranu od samotného výrobcu.

Tieto hrozby nie sú len teoretickým problémom. Denne dochádza ku kybernetickým útokom, ktoré majú závažné následky pre jednotlivcov aj organizácie. Preto je dôležité, aby sme si boli vedomí týchto hrozieb a prijímali opatrenia na ochranu našich dát a digitálnych aktivít.

Úkony vedúce k ochrane pred kybernetickým útokom môžeme rozdeliť do niekoľkých častí. Kybernetická bezpečnosť zahŕňa kombináciu činností ako prevencia, detekcia a reakcia.

Naše tipy ako sa chrániť pred kybernetickými hrozbami

 • Zálohujte dáta pravidelne: Jedným z najdôležitejších krokov pri udržiavaní bezpečnosti dát je pravidelná záloha. Nezáleží na tom, akým spôsobom ukladáte svoje dáta – na disku, v cloude alebo na inom médiu – zálohovanie vám umožňuje obnoviť dáta v prípade straty alebo poškodenia.
 • Používajte silné heslá: Heslá sú stále prvou líniou obrany pred neoprávneným prístupom k vašim dátam. Používajte silné a jedinečné heslá pre rôzne účty a služby. Rovnako dôležité je ich meniť pravidelne.
 • Aktualizujte používaný softvér: Aktualizácie softvéru často obsahujú opravy bezpečnostných chýb. Zabezpečte, aby bol váš operačný systém a vaše aplikácie vždy aktuálne.
 • Používajte software na ochranu pred kybernetickými útokmi: Používajte kombináciu niekoľkých prostriedkov ako firewall, manažovaný firewall, Anti-DDOS, monitoring koncových zariadení, sieťovú a aplikačnú bezpečnosť a 24/7 monitoring IT / OT systémov.
 • Overte si zraniteľnosť vašej spoločnosti: Overte si vaše silné a slabé stránky z pohľadu IT, infraštruktúry, aplikácií či fyzickej bezpečnosti prostredníctvom auditu.
 • Vzdelávajte sa a vzdelávajte vašich kolegov: Ľudia sú často najslabším článkom v bezpečnostnom reťazci. Preto je dôležité poskytovať školenia zamestnancom o bezpečnosti dát. Učte ich, ako rozpoznať jednotlivé útoky a ako správne nakladať s citlivými informáciami.
 • Používajte dvojfaktorovú autentifikáciu: Dvojfaktorová autentifikácia je ďalšou vrstvou ochrany, ktorá zvyšuje bezpečnosť prístupu k dátam. Pri dvojfaktorovej autentifikácii je okrem hesla potrebné poskytnúť ďalší autentifikačný faktor, napríklad jednorazový kód z mobilnej aplikácie či cez SMS, ďalšie heslo alebo rozpoznanie tváre.
 • Monitorujte aktivity a reagujte na hrozby: Pravidelné monitorovanie aktivity na vašich systémoch vám pomôže identifikovať potenciálne hrozby skôr, ako spôsobia veľké škody. Rýchla reakcia na hrozby je kľúčom k minimalizácii rizika.
 • Konajte v súlade so zákonmi: Rôzne krajiny majú rôzne zákony týkajúce sa ochrany dát a hlásenia porušení. Uistite sa, že konáte v súlade s relevantnými predpismi a máte postup na rýchle hlásenie incidentov, ak k nim náhodou dôjde.
 • Používajte šifrovanie: Šifrovanie dát je dôležitým nástrojom na ochranu citlivých informácií. Používajte ho na uchovávanie a prenos dát a uistite sa, že je riadne nakonfigurované.

Výzvy digitálneho sveta budú stále narastať a prispôsobovať sa novým technológiám. Aby sme ochránili naše informácie, dáta a aktíva, je nevyhnutné venovať pozornosť kybernetickej bezpečnosti a nasledovať najlepšie postupy v tejto oblasti. Spoločne môžeme budovať digitálny svet, ktorý je nielen inovatívny a spoľahlivý, ale aj bezpečný pre nás všetkých.

Ak máte akékoľvek otázky či obavy ohľadne vašej kybernetickej bezpečnosti, neváhajte nás kontaktovať, radi vám v tejto oblasti pomôžeme.

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Prosím, uvoľnite miesto mladším!

Článok B2B Blog |

Vývoj mobilných sietí pokračuje rýchlym tempom a prináša revolúciu, ktorá mení spôsob, akým komunikujeme a pripájame zariadenia k internetu. V mnohých krajinách ako aj u nás dochádza k vypínaniu starších technológií, ako sú 2G a 3G, a k ich nahradzovaniu novšími, rýchlejšími a efektívnejšími sieťami, 4G a najmä 5G.

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Ochrana IT infraštruktúry: Od dátových centier k virtuálnym serverom

Článok B2B Blog |

Zabezpečte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami a nečakanými výpadkami s našimi komplexnými riešeniami IT infraštruktúry. Objavte naše riešenia.

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

5 očakávaných trendov v telekomunikáciách a IT v roku 2024

Článok B2B Blog |

V roku 2024 sa očakávajú zaujímavé zmeny v oblasti telekomunikácií a IT. Pozrime sa na päť hlavných trendov ako ich predpovedajú odborníci zo spoločnosti Orange Slovensko.