Bezpečnosť detí a mladých v online svete je pre Nadáciu Orange dôležitou témou

Bezpečnosť detí a mladých v online svete je pre Nadáciu Orange dôležitou témou
Tlačové správy |

Nadácia Orange otvorila nový grantový program Bez nástrah online s cieľom vzdelávať o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a chrániť pred ich negatívnymi dopadmi deti a mladých ľudí. Na podporu projektov vyčlenila sumu 40 000 €. V spolupráci s organizáciou IPčko ponúka záujemcom o grant možnosť absolvovať webinár, ktorý im dá viac informácií o nosnej téme programu a pomôcť pri tvorbe projektov.

Psychológovia potvrdzujú, že internet umožňuje prežívať emócie oveľa intenzívnejšie ako v realite. Deti a mladí často nie sú pripravení na nástrahy a riziká, ktorým čelia v online priestore. Obsah na internete môže ťaživo vplývať na ich vnútorné prežívanie a spôsobiť závažné duševné zranenia. Nadácia Orange chce podporou užitočných projektov zvýšiť ich ochranu pred týmito rizikami. Základné, stredné školy a mimovládne organizácie sa preto môžu uchádzať o finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov. Prvý ročník grantového programu Bez nástrah online je otvorený od 5. októbra.

„Deti a mladí potrebujú otvorene hovoriť a počúvať o nástrahách sveta internetu, posilniť svoju odolnosť voči rizikám a pripraviť sa na vstup a trávenie času v tomto priestore. Najmladšia generácia pozná moderné technológie od narodenia, vyrastajú s nimi a už ako tínedžeri žijú intenzívny život aj online. Dnes nestačí nastaviť deťom ochranné aplikácie na internete. Najdôležitejšie je otvorene a s dôverou s nimi komunikovať a vzdelávať ich v téme online bezpečia a pripraviť ich na rôzne situácie, ako je napríklad stret s nevhodným obsahom, kyberšikana, kybergrooming, nebezpečenstvo sexuálnych predátorov, či nereálnosť obsahu prezentovaného na sociálnych sieťach,“ povedala Andrea Ungvӧlgyi z Nadácie Orange.

Konzultácia prostredníctvom webináru

Nadácia Orange spolu s otvorením grantového programu prináša potenciálnym záujemcom o finančný grant aj novú formu pomoci. V spolupráci s organizáciou IPčko pripravuje webinár ponúkajúci viac informácií o nosnej téme programu, ktoré môžu byť nápomocné pri následnej tvorbe projektov. Lektori pomôžu predkladateľom získať hlbší ponor do témy digitálnej bezpečnosti, bližšie predstavia špecifické problematiky a spôsoby ich komunikovania deťom a mladým a poradia vhodné zdroje v danej téme. Webinár sa uskutoční 18. októbra o 15:00 cez platformu MS TEAMS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Podmienky prihlasovania projektov

V grantovom programe Bez nástrah online budú celkovou sumou 40 000 € podporené inšpiratívne projekty zamerané na rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta a s tým spojený rozvoj kritického myslenia a sociálnych zručností. Inšpiráciu k zameraniu prekladaného projektu môžu školy i mimovládne organizácie čerpať na webovej stránke beznastrah.online, ktorú pripravil Orange s cieľom priniesť verejnosti zdroj informácií o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu.

Základné, stredné školy i mimovládne neziskové organizácie môžu prihlásiť projekty do 8. novembra prostredníctvom online systému egrant. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať o grant v maximálnej výške 1 500 €. Ak sa projekt bude realizovať na viac ako jednej škole či centre, môžu predkladatelia žiadať finančnú podporu vo výške až 2 500 €.

Výsledky grantového programu Bez nástrah online budú zverejnené 30. novembra na stránke Nadácie Orange.

Vzdelávanie detí a mladých je kľúčové

Nadácia Orange sa dlhodobo venuje podpore zodpovedného využívania digitálnych technológií na školách a rozvoju digitálnych zručností žiakov, študentov a pedagógov. Od roku 2014 v rámci ôsmych ročníkov grantového programu e-Školy pre budúcnosť podporila 396 projektov v celkovej sume 468 713 €. Aj tieto projekty svedčia o tom, že digitálne technológie ponúkajú široké možnosti na vzdelávanie, pre osobnostný a profesionálny rast, spoznávanie nových vecí, komunikáciu, aj hru a zábavu.

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Kam kráčaš, 60 GHz a ako kvalitne?

Článok Technológie/SMART |

Bezdrôtové nelicencované pásmo 60 GHz (57-66 GHz) prináša významné zlepšenie oproti existujúcim bezdrôtovým technológiám. Využíva vlastnosti vysokofrekvenčného spektra, ktoré poskytujú väčšiu šírku pásma a vysokú prenosovú rýchlosť.

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Sme krajinou malých obci a 60 GHz môže priniesť zmenu ku skutočne vysokorýchlostnému pripojeniu

Článok B2B Blog |

V súčasnosti je pri hodnotení kvality života v danej lokalite pripojenie k internetu stále dôležitejšie. Niektorí ľudia majú šťastie a majú prístup k vysokokapacitným technológiám, ako je optické vlákno alebo káblová sieť. Veľká časť obyvateľstva, najmä mimo veľkých bytových domov a veľkých miest tieto možnosti nemá a tam prichádza na rad najmä bezdrôtový prenos dát.

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS): Základ úspechu v modernom podnikaní

Článok B2B Blog |

V digitalizovanom svete je komunikácia kľúčovou súčasťou nielen bežného života, ale aj podnikania. S nárastom využívania vzdialených pracovných tímov a geograficky rozptýlených pobočiek firiem je dôležité mať spoľahlivý a bezpečný spôsob prenosu hlasu. A tu vstupuje na scénu Hlasová virtuálna privátna sieť (HVPS), moderné riešenie, ktoré zjednocuje hlasovú komunikáciu a poskytuje organizáciám množstvo výhod.