Roaming

Služba Roaming umožňuje zákazníkom využívať Orange SIM kartu v zahraničí.

Na využívanie roamingu, je potrebne mať aktívnu službu roaming. V takomto prípade sú vám účtovane bežné ceny podľa Cenníka služieb, ktoré sú prehľadne spracované aj v roamingovej mape. Pre výhodnejšie volania, SMS a surfovanie v zahraničí si pozrite ponuku doplnkových roamingových balíkov.

To, či máte službu aktívnu, alebo máte aktívny nejaký doplnkový roamingový balík, si overíte po prihlásení v zákazníckej zóne.

Voľba siete

Preferenciu, či sa telefón sám prihlási do siete roamingového partnera alebo nie, si viete nastaviť v mobilnom zariadení. V nastaveniach si môžete zvoliť:

  • automatickú voľbu operátora
  • manuálnu voľbu operátora

Automatická voľba operátora zabezpečí, že mobilné zariadenie sa po prechode hraníc samo pripojí k sieti s najlepším signálom a po návrate na Slovensko sa opätovne prihlási do siete Orange Slovensko.

Manuálnu voľbu operátora vám odporúčame v prípade, že bývate v pohraničnom území v silnom pokrytí sieťou zahraničného operátora. V takomto prípade by automatická voľba siete mohla spôsobiť volanie alebo prijatie hovoru v roamingu aj napriek tomu, že sa nachádzate na území Slovenska.

Ak máte roaming aktívny a napriek tomu vám v roamingu nefungujú služby korektne, odporúčame vám v prvom kroku vypnúť a zapnúť mobilné zariadenie, aby sa telefón opätovne prihlásil do siete zahraničného operátora, resp. cez manuálnu voľbu operátora si zvoliť iného zahraničného operátora ako toho, v ktorého sieti ste práve prihlásení.

Informačná SMS v roamingu (pomoc v núdzi)

Ministerstvo zahraničných vecí SR v spolupráci so všetkými mobilnými operátormi v SR pripravilo novú službu v podobe zasielania SMS správ zákazníkom v roamingu s informáciou o telefónnych číslach, na ktoré sa môžu v zahraničí obrátiť v prípade núdze (napr. ako postupovať v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí a pod.).

Pomoc občanom SR v zahraničí zabezpečuje Stredisko pre pomoc občanom (kontaktné tel. číslo +421259785978), ktoré funguje v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 hod. Po 18. hodine a počas pracovného voľna zabezpečuje funkcie strediska diplomatická služba ministerstva na rovnakom telefónnom čísle. Odporúča sa, aby občania na telefónne čísla veľvyslanectiev SR v zahraničí po pracovnom čase a v dňoch pracovného pokoja a voľna obracali iba v závažných prípadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia.

Orange Slovensko je v prípade informačných SMS sprostredkovateľom služby prevádzkovanej Ministerstvom zahraničných vecí SR. Nemožno požiadať o jej zrušenie, resp. vypnutie zasielania týchto informačných SMS. SMS s informáciou o pomoci v núdzi sa zasiela z čísla 905 a je bezplatná. Nižšie uvedenú SMS dostanete po 60 minútach po prihlásení sa do siete roamingového partnera.

Príklad SMS: Pri nehode, úraze, strate dokladov a pod. v Poľsku kontaktujte Veľvyslanectvo SR vo Varšave na tel. č. +48604533944 alebo +421259785978

Kontrola prenosu dát v roamingu

Plnohodnotné používanie smartfónov je v súčasnosti spojené s pomerne veľkým objemom prenesených dát (surfovanie, streaming, aktualizácie a iné). Využívanie mobilných dátových služieb v zahraničí preto často znamená nadmerne vysokú faktúru. Na zabezpečenie kontroly nad dátovými prenosmi a nad ich následnou fakturáciou slúži automatická kontrola prenosu dát v rámci dvoch samostatných (nezávislých) roamingových zón:

  • EÚ (všetky štáty EÚ, Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island)
  • ostatné krajiny sveta

Služba beží automaticky na každej SIM karte s aktívnou dátovou službou a roamingom. Každá zóna má nastavený samostatný limit dát (EÚ 60 €/Svet 15 MB) a v prípade dosiahnutia 70 %, resp. 100 % limitu budete notifikovaní SMS správou. Po dosiahnutí limitu vám bude dátový prenos v roamingu pozastavený až do ukončenia zúčtovacieho obdobia.

Odblokovanie dátových prenosov nastane automaticky v novom zúčtovacom období, na okamžité odblokovanie máte dve možnosti:

  • Zavolať na Zákaznícku linku 905
  • Z telefónneho čísla so zablokovanými dátovými prenosmi odoslať SMS v tvare „ANO“:
    • na skrátené číslo 982 pre EÚ/9822 pre ostatné krajiny sveta - na odblokovanie v rámci aktuálneho zúčtovacieho obdobia
    • na skrátené číslo 973 pre EÚ/9733 pre ostatné krajiny sveta - na trvalé odblokovanie, resp. zrušenie automatickej kontroly prenosu dát v roamingu