Špecifikácia

vCPU počet CPU virtuálneho servera
vRAM (GB) veľkosť RAM virtuálneho servera (pri objednaní služieb virtuálneho dátového centra je nutné rátať s VMware natívnym vytvorením swap file na HDD vo veľkosti objednanej RAM)
HDD 1 Tier I (GB) RAID 6, SSD, SLA 99,8 % – diskové pole v RAID 6, ochrana pred výpadkom jedného disku a rýchle SSD disky. Odporúčané využitie: operačný systém, aplikácia, databáza, streaming, často prepisované dáta a pod.
HDD 2 Tier II with SSD Smart tier (GB) RAID 6, SAS 10k, SLA 99,8 % – diskové pole v RAID 6, ochrana pred dvojitou vadou disku a 10k otáčkové disky + automatický presun často pristupovaných dát na rýchle SSD disky. Odporúčané využitie: operačný systém, aplikácia s menším dopytom na výkon diskových polí, často prepisované dáta a pod.
HDD Tier Backup (GB) sumár diskovej kapacity všetkých zálohovaných serverov s kompresiou dát 30 %
Operačné systémy Linux/Windows
Dedikované pripojenie do siete Internet symetrické a dedikované pripojenie do Internetu v dátovom centre Orange TechPark s jednou verejnou IPv4
Zdieľané pripojenie do siete Internet zdieľané pripojenie do Internetu v dátovom centre Orange TechPark s kapacitou 1Gbps a jednou verejnou IPv4, agregácia 1:50, minimálna garantovaná kapacita 20Mbps
Webový zákaznícky portál vCloud Director
Vlastná správa virtuálneho servera zapnúť/vypnúť/reštart/vytvoriť VM/zmazať VM/pridať/odobrať zdroje v rámci dohodnutého rozsahu
Snapshoty áno
Vzdialený prístup áno
Dohľad nad vDC 24/7
Certifikácia ISO 27001:2013, ISO 27018:2014, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007, ISO 9001:2015