Doplnkové služby

Doplnkové služby

Monitoring Sledujte si sami hodnoty jednotlivých kvalitatívnych parametrov SLA. S touto službou máte pod kontrolou vyťaženie linky, aktuálny stav výpadkov, chybovosť linky či objem prenesených dát. Proaktívny monitoring Služba proaktívne informuje zákazníka o výpadku služby Ethernet Line formou SMS, e-mailovou správou alebo telefonicky. Nadspotreba Ethernet VPN Umožňuje prekročenie zmluvne dohodnutej rýchlosti prenosu dát (šírky poskytovaného pásma) služby Ethernet VPN.