Osobný dotazník – Dohodár

Osobné údaje

Žiadame Vás o doloženie aktuálneho „Potvrdenia o návšteve školy“, kde bude uvedená aj forma štúdia. Originál potvrdenia prosíme doložiť v deň nástupu do zamestnania.

Prosím vložte fotografiu vo formáte jpg. Maximálna veľkosť súboru je: 2 MB.

.
Odosielam formulár