Na prihlásenie do služby použite svoje prihlasovacie údaje.

Prihlasovacie meno:
Heslo:

Postup pre zákazníkov predchádzajúcej verzie aplikácie Manažmentu zdrojov (s čiernym pozadím):

Pre prvé prihlásenie použite pôvodné prihlasovacie údaje.

Ak nepoznáte svoj ID kód (potrebný pre prihlásenie Administrátora), kontaktujte prosím Zákaznícku linku 905. Po prihlásení budete vyzvaný na zmenu hesla a zadanie kontaktného mobilného telefónneho čísla. Ak zabudnete heslo, pošleme Vám ho SMS správou na uvedené mobilné číslo.