Užívajte si televíznu zábavu kdekoľvek

Príďte si k nám pre internet a televíziu alebo si predĺžte viazanosť vašich služieb a darujeme vám internetovú Orange TV na 2 roky.

Zistiť viac
Internetová Orange TV ako darček
rybár pozerajúci hokej na mobile

Získajte internetovú Orange TV na 2 roky

Stačí, ak si do 31.8.2023 zakúpite internet v spojení s TV a ako darček získate internetovú Orange TV s množstvom programov na 2 roky úplne zadarmo. Taktiež získate možnosť sledovať vybrané stanice na 3 zariadeniach súčasne (na mobile, PC alebo smart TV) a to aj počas dovolenky, kdekoľvek v Európe.

Ešte viac výhod s paušálom od Orangeu

Máte v Orangei aj paušál? K TV cez internet zadarmo vám darujeme aj 5 GB dát mesačne na jedno vaše číslo až do konca leta.

Vybrať paušál

Využite akciu už teraz

Pre nových zákazníkov

Internet + televízia

 • +

Získajte výhody a zľavy pri využití oboch našich špičkových služieb:

 • Orange TV cez internet na 2 roky zadarmo
 • mesačná zľava do 3,50 € na 21 mesiacov
 • televízia od 3 €/mes.
 • Wi‑Fi router zadarmo
 • najvýhodnejšie v ponuke Love s paušálom
 • 5 GB dát mesačne do konca leta

od 25 €/mes.

od 18 €/mes.

Viazanosť 24 mesiacov

Digitálna odmena

+ 3 €/mes. za zariadenie

Pre verných zákazníkov

Predĺžte si viazanosť vašich služieb

Získajte výhody a zľavy pri predĺžení viazanosti internetu a TV:

 • Orange TV cez internet na 2 roky zadarmo
 • zľava 3 € mesačne na každú službu
 • nový výkonnejší router a set-top box alebo zľava na staršie zariadenie
 • balík HBO (aj s HBO Max) na 1 mesiac zadarmo
 • najvýhodnejšie v ponuke Love s paušálom
 • 5 GB dát mesačne do konca leta

od 25 €/mes.

od 18 €/mes.

Predĺžte si terajšie služby za lepších podmienok alebo si ich zmeňte tak, aby vám viac vyhovovali.

Ako získať benefit?

 1. 1

  Aktivujte si nový internet a TV alebo si predĺžte viazanosť vašich služieb.

 2. 2

  Aktivovať benefit si môžete na najbližšej predajni, alebo telefonicky na čísle 905905.

 3. 3

  Orange TV cez internet získavate ihneď bezplatne do konca vašej viazanosti.

 4. 4

  Dáta navyše získavate na jedno vaše číslo až do konca leta.

Informácie pre používateľov

Ponuka „5 GB dát do mobilu k Orange TV cez internet“ Účastník služieb spoločnosti Orange Slovensko, a.s. (ďalej aj ako „spoločnosť Orange“), ktorý v období od 17.5.2023 do 30.6.2023:

a) uzatvorí so spoločnosťou Orange novú zmluvu na poskytovanie služby pevného internetu (Pevný optický internet, Pevný optický internet Partner alebo Pevný internet DSL) a služby TV cez kábel (TV na optike, Orange TV cez Optik Partner alebo Orange TV cez vDSL) spolu s dodatkom k tejto zmluve s viazanosťou 24 mesiacov a zároveň uzatvorí so spoločnosťou Orange novú zmluvu na poskytovanie služby Orange TV cez internet a prepojí si tieto služby v ponuke Môj balík Orange TV, alebo

b) uzatvorí nový dodatok s viazanosťou 24 mesiacov k platnej zmluve na poskytovanie služby pevného internetu (Pevný optický internet, Pevný optický internet Partner alebo Pevný internet DSL) a služby TV cez kábel (TV na optike, Orange TV cez Optik Partner alebo Orange TV cez vDSL) a zároveň uzatvorí so spoločnosťou Orange novú zmluvu na poskytovanie služby Orange TV cez internet a prepojí si tieto služby v ponuke Môj balík Orange TV, získa na ním vybranú hlasovú SIM kartu, ktorá je v informačných systémoch spoločnosti Orange vedená pod rovnakým variabilným symbolom (CN), pod ktorým je vedená aj vyššie uvedená služba pevného internetu, služba TV cez kábel a rovnako aj nová služba Orange TV cez internet, benefit spočívajúci v poskytnutí balíka predplatených dát v objeme 5 GB mesačne (ďalej len „Benefit“), a to na obdobie uvedené v ďalej v texte tohto bodu. Ďalšou podmienkou pre získanie Benefitu je skutočnosť, že účastník má na vybranej hlasovej SIM karte aktivovaný niektorý z účastníckych programov Go Safe alebo Go Biznis (okrem Go Biznis 0 € alebo Go Biznis 1 €). Benefit bude účastníkovi aktivovaný automaticky po splnení vyššie uvedených podmienok a bude mu poskytovaný maximálne do konca zúčtovacieho obdobia, ktorého začiatok nastal v mesiaci august 2023.

V prípade, ak účastnícky program, ktorý má účastník aktivovaný na vybranej SIM karte obsahuje predplatený objem dát, prípadne ak má účastník aktivované iné bonusové dáta, dáta budú čerpané v nasledujúcom poradí: ako prvé budú čerpané dáta z Benefitu, následne iné bonusové dáta a nakoniec dáta v rámci predplateného objemu dát. Ak účastník v rámci príslušného zúčtovacieho obdobia Benefit nevyčerpá, nevyčerpaný objem dát v rámci Benefitu sa neprenáša do ďalšieho zúčtovacieho obdobia a bez ďalšieho prepadá. Dáta z Benefitu nie je možné využívať v službe Zdieľanie dát, pod ktorú patria služby Zdieľam svoje dáta, Spojenie dát a Spoločné dát.