zmluvný partner Orange karty

Hydro-tour
kontaktujte nás:

  • tel: 02/32 63 00 33
  • fax: 02/32 63 00 22
  • web: www.hydrotour.sk
  • e-mail: hydrotour@hydrotour.sk

pre držiteľov Orange karty ponúkame nasledovné zľavy:

  • 12 % zľava. Kombinácia uvedených a iných zliav, ktoré partner poskytuje osobitne, je na výlučnom rozhodnutí partnera. Zľavy platia len v rámci SR.

späť