Sieťová neutralita

Jedná sa o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120, ktoré stanovuje pravidlá pre zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného prístupu k internetu a súvisiacich práv užívateľov.

Vplyv nariadenia na služby, ktoré využívate

Od 22. 9. 2017 je zrušený nekonečný prenos dát na sociálnych sieťach, ktorý bol súčasťou programov Delfín 15 a Delfín 20. Ak využívate paušál Delfín 15 alebo Delfín 20, dátové prenosy uskutočnené na portáloch a v aplikáciách Facebook a Pokec sú čerpané z predplateného objemu dát v rámci Vášho programu.

Záleží nám na Vašej spokojnosti, preto Vám od 22. 9. 2017 k paušálom Delfín 15 a Delfín 20 poskytneme bezplatný balík dát s objemom 1000 MB, ktorý navýši Váš doterajší predplatený objem dát v rámci paušálu. Tento balík dát Vám bude bezplatne poskytovaný každý mesiac až do okamihu, kedy dôjde k zmene alebo k zrušeniu Vášho programu.

To nás mrzí. Povedzte nám prosím, čo vám na stránke chýbalo:
Ak od nás potrebujete odpoveď, kontaktuje nás priamo.