Organizačná štruktúra

Ing. Pavol Lančarič, PhD.

Ing. Pavol Lančarič, PhD.

generálny riaditeľ
Mgr. Ivana Braunsteinerová

Mgr. Ivana Braunsteinerová

riaditeľka úseku ľudských zdrojov
Ing. Ivan Golian CSc.

Ing. Ivan Golian, CSc.

riaditeľ úseku informačných systémov a sietí a zástupca generálneho riaditeľa
Reza Samdjee

Reza Samdjee

riaditeľ finančného úseku a zástupca generálneho riaditeľa
Mgr. Vladislav Kupka

Mgr. Vladislav Kupka

riaditeľ úseku služieb zákazníkom
Mgr. Miloš Lalka

Mgr. Miloš Lalka

riaditeľ úseku komunikácie a značky
Ing. Ivan Marták

Ing. Ivan Marták

riaditeľ úseku stratégie, právneho a regulačných vzťahov
Ing. Zuzana Nemečková

Ing. Zuzana Nemečková

riaditeľka obchodného úseku a zástupkyňa generálneho riaditeľa