Zákaznícka linka 905

* pri volaní zo zahraničia +421 905 905 905

1
Faktúry a spotreba
1
Aktuálny počet voľných minút, SMS/MMS a dát
2 abc
Overenie úhrady faktúr a aktuálne sumy na úhradu
3 def
Variabilný symbol a spôsob úhrady
4 ghi
Iné informácie
2 abc
Telefonické služby
1
Predplatené karty Prima, Orange Click
2 abc
Zablokovanie/ odblokovanie/ výmena SIM karty a vydanie PUK kódu
3 def
Ostatné služby
3 def
Internetové služby
1
Všeobecné informácie o internetových službách a o ich dostupnosti
2 abc
Mobilné internetové služby
3 def
Internet na doma alebo Fibernet
4 ghi
Televízne služby
1
Všeobecné informácie o televíznych službách a o ich dostupnosti
2 abc
Ohlásenie nefunkčnosti služby
3 def
Iné informácie
1
Informácie o faktúrach a Vašej spotrebe
2 abc
Telefonické služby
1
Predplatené karty Prima, Orange Click
2 abc
Zablokovanie/ odblokovanie/ výmena SIM karty a vydanie PUK kódu
3 def
Ostatné služby
3 def
Internetové služby
1
Všeobecné informácie o internetových službách a o ich dostupnosti
2 abc
Mobilné internetové služby
3 def
Internet na doma alebo Fibernet
4 ghi
Televízne služby
1
Všeobecné informácie o televíznych službách a o ich dostupnosti
2 abc
Ohlásenie nefunkčnosti služby
3 def
Iné informácie