Xiaomi 11T 256GB

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete (Vyberte SIM pre nastavenie) - Názvy prístupových bodov - Obnoviť

Telefón Vám v priebehu pár sekúnd obnoví profily Orange Internet a Orange MMS.

V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón.

Ak po reštarte zariadenia nemáte prístup k správam MMS, prejdite na manuálny postup.


Manuálny postup:

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete (Vyberte SIM pre nastavenie) - Názvy prístupových bodov – Nový prístupový bod

Názov: Orange MMS
Názov prístupového bodu: mms
Proxy server: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: wap
Heslo: wap
Server: Nenastavené

Proxy server systému MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Typ prístupového bodu: mms

Protokol APN: IPv4

Protokol APN pre roaming: IPv4

Štandard: Neurčené

Typ MVNO: Žiadne

Hodnota MVNO: Nenastavené

VIAC > ULOŽIŤ


V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.

Aktívne mobilné data sú potrebné pre korektnú funkcionalitu služby MMS.


Zapnutie dátových služieb:

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete - Mobilné dáta: zapnite posuvníkom
(Farebný ukazovateľ zapnuté / šedý ukazovateľ vypnuté mobilné dáta)


Výber SIM pre mobilné dáta (ak používate 2 SIM):

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete - Dátová SIM karta: vyberte Orange SIM pre internet

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete (Vyberte SIM pre nastavenie) - Názvy prístupových bodov - Obnoviť

Telefón Vám v priebehu pár sekúnd obnoví profily Orange Internet a Orange MMS.

V prípade nefunkčnosti odporúčame vypnúť a zapnúť telefón.

Ak po reštarte zariadenia nemáte prístup k internet, prejdite na manuálny postup.


Manuálny postup:

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete (Vyberte SIM pre nastavenie) - Názvy prístupových bodov – Nový prístupový bod

Názov: Orange Internet
Názov prístupového bodu: internet
Proxy server: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
Proxy server systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Typ prístupového bodu: default,supl

Protokol APN: IPv4

Protokol APN pre roaming: IPv4

Štandard: Neurčené

Typ MVNO: Žiadne

Hodnota MVNO: Nenastavené

VIAC > ULOŽIŤ


V prípade, že máte vytvorených viac prístupových bodov pre internet, kliknutím na názov profilu ho predvolíte.

Aktívny prístupový bod Orange Internet bude farebne zvýraznený.

V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby a predvolenú Orange SIM pre mobilné dáta.


Zapnutie dátových služieb:

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete - Mobilné dáta: zapnite posuvníkom
(Farebný ukazovateľ zapnuté / šedý ukazovateľ vypnuté mobilné dáta)


Výber SIM pre mobilné dáta (ak používate 2 SIM):

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete - Dátová SIM karta: vyberte Orange SIM pre internet

Parametre modelu

Model 11T Pro 256GB black
Recyklačný poplatok 0.02
Dokumentácia
Displej - Jednotka mil.
Displej - Počet farieb 16
Displej - Rozlíšenie (body) 1080 x 2400
Displej - Uhlopriečka (palce) 6.67
Displej - typ AMOLED 120Hz Dolby Vision
Hmotnosť (g) 203.5
Typ batérie Li-Pol
Kapacita batérie (mAh) 5000
Kategória elektrozariadení 3.1.1 Mobily a modemy
Rozmery (mm) 164,1 x 76,9 x 8,8 mm
Farba Čierna
Typ telefónu Dotykový
Operačný systém Android 11
Doplnkové funkcie
Vibračné zvonenie
Diár
Hlasitý odposluch
Hry
Kalkulačka
Pripomienkovač
Hlasový záznamník
GPS
Dátum
Fotoaparát - Na zadnej strane (Mpix) 108.0
Čas
MP3 prehrávač
Bluetooth
Profily
Budík
Dátové Aplikácie
Prehliadač
Wi-Fi
Pamäťová karta
Grouping
Device Group Xiaomi 11T 256GB Pro
Group Master
Obsah Balenia
Používateľská príručka
Nabíjačka
Pamäť
Počet kontaktov v telefóne - Popis zdieľaná pamäť 256 GB
Počet kontaktov na SIM karte 100-250
Pamäť volajúcich čísel
Pamäť volaných čísel
Interná - Veľkosť (GB) 256.0
Interná pamäť (RAM) - Jednotka GB
Interná pamäť (RAM) - Veľkosť 8
Služby siete
MMS
2G (900/1800/1900 MHz) - 1800
2G (900/1800/1900 MHz) - 1900
2G (900/1800/1900 MHz) - 900
3G (2100 MHz)
4G (900/1800/2600 MHz)
4G (900/1800/2600 MHz) - VoLTE
5G
Pridržanie hovoru
SMS
Dual SIM
VoWiFi

Ostatné informácie

Nastavenie SIM pre Dual-SIM (Android 11, MIUI 12)

Vypínanie / zapínanie SIM kariet

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete (Vyberte SIM pre nastavenie) – Povoliť (SIM kartu je možné vypnúť / zapnúť posuvníkom vpravo)

Ku každej SIM karte si môžete zvoliť jej pomenovanie (názov) a číslo SIM (telefónne číslo) pre jednoduchšiu identifikáciu v telefóne.

Výber predvolenej SIM karty pre hlasové služby (telefonovanie)

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete

Predvolené pre hovory – na výber je predvolenie SIM1 / SIM2 / možnosť vybrať SIM pri každom hovore.

Vybratá SIM je farebne zvýraznená.

Výber predvolenej SIM karty pre dátové služby (internet v mobile)

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete

Dátová SIM karta – na výber je predvolenie SIM1 / SIM2

Vybratá SIM je farebne zvýraznená.


Nastavenie VoLTE, VoWi-Fi a Internet v roamingu (Android 11, MIUI 12, DualSIM)

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete (Vyberte SIM pre nastavenie)

Použiť VoLTE – posuvníkom vpravo je možné zapínať / vypínať telefonovanie cez 4G sieť (VoLTE)

Vykonať hovory pomocou Wi-Fi – posuvníkom vpravo je možné zapínať / vypínať telefonovanie cez Wi-Fi sieť (VoWi-Fi)

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete – Rozšírené nastavenia – Dátový roaming

Medzinárodný roaming – možnosť zvoliť vždy / iba výnimku (pre určité aplikácie) / nikdy


Nastavenie 5G siete

Nastavenia – SIM karty a mobilné siete (Vyberte SIM pre nastavenie) – Voľba typu siete

Možné zvoliť preferovanú 5G / 4G / 3G sieť, alebo režim IBA 2G sieť

V dual SIM režime je možné využívať iba 1 SIM pripojenú do 5G siete. Ak zvolíte preferovanú 5G sieť, na druhej SIM karte sa automaticky nastaví preferovaná 4G sieť.


Automatické blokovanie správ – SPAMLIST

Nevyžiadané správy a ich odosielateľa môžete zablokovať dlhým podržaním prsta na prijatej správe a následným výberom symbolu preškrtnutého kruhu (vpravo hore). Pred potvrdením (OK) môžete zaškrtnúť políčko “nahlásiť spam”, čím odošlete vzorku posledných správ a číslo tohto odosielateľa spoločnosti Google na analýzu. Po potvrdení OK sa odosielateľ správy zablokuje a v budúcnosti od neho nebudete dostávať správy.

Blokované správy sa ukladajú do osobitné priečinku. Ak si chcete pozrieť blokované konverzácie:

Správy (ikona správy) – Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore) – Spam a blokované


Automatické blokovanie hovorov – BLACKLIST

Telefón (ikona slúchadla) – Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore) – Nastavenia – Blokované čísla:

Neznáme číslo – zapínate / vypínate možnosť posuvníkom vpravo

Pridať číslo – možnosť zvoliť si číslo, ktoré chete blokovať


Zdieľanie internetu cez Wi-Fi – HOTSPOT

Rýchla voľba

potiahnutím prsta po obrazovke zhora dole otvoríte rýchlu ponuku telefónu. Následne ešte raz potiahnite prstom zhora dole pre otvorenie celej ponuky. Zvoľte ikonu Hotspot (farebná ikona znamená aktívny hotspot, šedá ikona je neaktívny hotspot). Pred zdieľaním internetu sa ubezpečte, že máte nastavené meno siete pre rýchlejšiu identifikáciu, šifrovanie a heslo pre vyššiu bezpečnosť.

Nastavenie:

Nastavenia – Pripojenie a zdieľanie – Prenosný hotspot

Prenosný hotspot – posuvníkom vpravo vypínate / zapínate hotspot

Nastavenie prenosného hotspotu:

SSID – nastavenie pomenovania siete (ľubovoľné – tento názov uvidia ostatní)

Heslo – heslo, ktorým sa budú zariadenia pripájať

Zabezpečenie – Žiadne (neodporúčané) / WPA2-Personal (odporúčané) / WPA3-Personal

Vybrať pásmo pre prístupový bod – 2,4 GHz / 5 GHz (uistite sa, že pripájané zariadenie podporuje 5 GHz pripojenie)

Skryť jej SSID – možnosť nastavenie Wi-Fi hotspotu ako neviditeľného pre ostatné zariadenia


Pevný zoznam

Telefón (ikona slúchadla) – Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore) – Nastavenia – Telefónne účty – Ďalšie nastavenia:

Režim povolených čísiel (Zvoľte SIM kartu)

Režim povolených čísiel – posuvníkom vpravo zapínate / vypínate pevný zoznam (potrebný PIN2)

Zoznam povolených čísiel – Viac (ikona na spodku displeja) – Pridať kontakt / Import z kontaktov


CLIR

Telefón (ikona slúchadla) – Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore) – Nastavenia – Telefónne účty – Ďalšie nastavenia:

ID volajúceho (Zvoľte SIM kartu) – ID volajúceho: predvolené / skryť číslo / zobraziť číslo

Číslo sa so zapnutou funkciou nezobrazí príjemcovi hovoru iba v prípade, že máte u operátora povolenú službu CLIR. Ak ju nemáte, zapnutie tejto funkcie môže spôsobiť nemožnosť telefonovať. V prípade že nemáte u operátora aktívnu službu CLIR, automaticky je prevolená možnosť “predvolené sieťou” a zmena nastavení nemusí byť dostupná.


Obnovenie výrobných nastavení – RESET TELEFÓNU

Nastavenia – O telefóne – Obnova do továrenských nastavení – Vymazať všetky údaje (Ikona na spodku displeja) – Obnova do továrenských nastavení – Ďalej

Z telefónu budú odstránené všetky údaje vrátane účtov, kont, fotiek, aplikácií. Odstránené bude všetko okrem údajov uložených na SIM karte. Tento úkon je nezvratný, preto pred obnovením odporúčame údaje zálohovať.