Samsung S5611

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie Video:

Internetový prehliadač Opera Mini, ktorým je vybavený tento telefón, v aktualne testovanej verzii 7.1.34572
nepodporuje videostreaming žívého vysielania zo stranok m.orangeportal.sk ani www.orangego.sk !!
 
Ak máte správne nastavený pripájací profil Orange internet viete aj zo stranky www.orangego.sk aj priamo využívať videostreamig z Youtube.
Streaming z externých stránok nevieme zagarantovať.

Nastavenie Internet:

Menu - Nastavenia – Nastavenia siete – Internetové profily
Voľby - Vytvoriť
(Nastavujte len nasledovné položky, ostatné nemente!)
Nastaviť názov: Orange Internet
Proxy: Vyp.
Nastavenia GPRS:
Prístupové meno: internet 
Potvrďte 2 x Uložiť
Nastavte sa na daný profil a "stredným tlačidlom" ho zvoľte.
Pri aktívnom profile budete mať zobrazenú bodku.

Nastavenie E-mail:

Menu - E-mail - Iné e-mailové kontá:
Názov účtu: Orangemail
E-mailová adresa: +4219ZZXXXYYY@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Užívateľské meno: 090XYYYZZZ (číslo ku ktorému máte aktívnu službu Orangemail)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orangemail)
"Nasled"
Telefón Vám vytvorí e-mailovú schránku.
 
Pokračujte v nastavovaní:
 
Voľby - Nastavenia - E-mailové účty - Orangemail - Upraviť:
E-mailová adresa: +4219ZZXXXYYY@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Užívateľské meno: 090XYYYZZZ (číslo ku ktorému máte aktívnu službu Orangemail)
Heslo: Už ste heslo zadávali, preto vidíte ****** (ABCDEF - Heslo do služby Orangemail)
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port SMTP: 25
Zabezpečené SSL: Zap.
Typ servera pricházdajúcej pošty: POP3 alebo IMAP4
Server prichádzajúcej pošty: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Zabezpečené: Zap.
Vrátane príloh: Zap.
Limit sťahovania súborov: 300kB / 500kB / 1MB
Ponechať na serveri: Zap.
POP pre SMTP: Vyp.
Overovanie SMTP: Zap.
Rovnaké ako POP3/IMAP4: Zap.
"Uložiť"
Stlačte 1 x Späť a vyberte E-mailové profily a zvoľte správne nastavený pripájací profil Orange Internet
  
Následne len vstúpte do položky Doručené e-mailystlačte "Voľby" a Stiahnuť.
Telefón sa pripojí k Vašej schránke a začne sťahovať prijatú poštu.
Ďalšie podrobnejšie nastavenia si môžete upravať v položke:
Menu - E-mail - Voľby – Nastavenia
- Emailové účty
- Možnosti odosielania
- Možnosti príjmu
- Možnosti vymazávania
- Blokovať e-maily
- E-mailové profily

Parametre modelu

Ostatné informácie

Blokovanie hovorov / Zoznam odmietnutých (Samsung GT-S5611)
 
Tento telefón podporuje funkciu blokovania konkrétneho čísla, tak že sa Vám dané číslo nedovolá:
MENU - NASTAVENIA - HOVOR - VŠETKY HOVORY - AUTOMATICKY ODMIETNUŤ

- Neznáme- (Vyp./Zap.) telefón blokuje hovory z utajených čísiel
- Zoznam odmietnutých- obsahuje konkrétne čísla/kontakty, ktoré telefón práve blokuje. V položke je možné blokovane čísla (vytvoriť, upraviť, odstrániť).
 
 
Režim pevného zoznamu – FDN
 
Zapnutie FDN:
Menu – Nastavenia – Zabezpečenie – Režim pevnej voľby – Zap/Vyp
 
Editovanie čísiel v FDN:
Menu – Kontakty – Voľby – Kontakty FDN – Pridať / Vytvoriť / Odstrániť
 
 
 
CLIR – zobrazenie telefónneho čísla volajúceho
 
Menu – Nastavenia – Hovor – Všetky hovory – Zobraziť moje číslo
- Sieťou
- Odoslať
- Skryť
 
 
Voľba siete 2G/3G a Automatický/Manuálny výber operátora
 
Menu - Nastavenia - Nastavenia siete: Výber siete: Automaticky / Ručne
                                                                     Režim siete: Automaticky / GSM (2G) / UMTS (3G)
 
 
Java aplikácia Facebook
 
V prípade nefuknčnosti vstavanej Java aplikácie Facebook skontrolujte správne nastavenie
pripájacie profilu Orange Internet (pozrite nstavenie služby) a jeho predvolenie pre aplikáciu:
 
Menu - Nastavenia - Nastavenia siete - Profily aplikácií - Facebook:
Vyberte správne nastavený pripájací profil Orange Internet.
 
 
Obnovenie továrenských nastavení
 
Menu - Nastavenia - Vynulovať - Obnovenie nastavení:
"Všetky údaje a nastavenia budú vymazané. Pokračovať?" Áno
 
Po vynulovaní sa telefón sám reštartuje.