Orange Rono

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenia – Viac - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenia – Viac - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
+ Ikona (Nový názov prístupového bodu)
 
Meno: Orange MMS
Názov prístupového bodu (APN): mms
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: wap
Heslo: wap
Server: Nenastavené
MMSC: imms.orange.sk
Server proxy systému MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ názvu prístupového bodu (APN): mms
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Operátor: Neurčené
Typ MVNO: None (žiadne)
Hodnota MVNO: Nenastavené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenia –Všetko (Horná záložka) – Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované (označte)
(Farebná fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu z Orangego, m.orangeportal.sk alebo externých stránok,
 je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.) 

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenia – Viac - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenia – Viac - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
+ Ikona (Nový názov prístupového bodu)
 
Meno: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ názvu prístupového bodu (APN): default,supl,dun
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Operátor: Neurčené
Typ MVNO: None (žiadne)
Hodnota MVNO: Nenastavené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
 
Pripajací profil následne aktivujte stlačením symbolu za jeho názvom.
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenia – Viac - Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované (označte)
(Farebná fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Aplikácie - E-mail:
E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orangemail)
 "Ručné nástroje"
O aký typ účtu ide? POP3 / IMAP
 
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ (číslo služby ku ktorej máte Orange mail aktivovaný)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
Server POP3 / IMAP4: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (akceptovať všetky certifikáty)
Odstraňovať e-maily zo servera: Nikdy/Po vymazaní z doručenej pošty
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port: 25
Typ zabezpečenia: STARTTLS (akceptovať všetky certifikáty)
Požadovať prihlásenie: označte
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
 "Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia kontroly doručenej pošty: Nikdy
(pokiaľ nastavíte iný interval, tak sa telefón bude v týchto intervaloch pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
V predvolenom nastavení odosielať e-maily z tohto účtu: označte
Upozorniť ma na príchod e-mailu: označte
Synchronizovať e-mail z tohto účtu: označte
Možnosti preberania: Záhlavie správy / Celá spáva
"Ďalej"
 
Váš účet je nastavený, e-mail je na ceste!
 
Pomenovať tento účet (nepovinné): napr. Orangemail
Vaše meno (zobrazované na odchádzajúcich správach): ľubovoľné
"Ďalej"
 
Telefón sa pripojí k poštovému serveru a stiahne prijatú poštu.

Parametre modelu

Ostatné informácie

VOĽBA SIEŤOVÉHO REŽIMU A ZAPNUTIE / VYPNUTIE MOBILNÝCH DÁT - (4.4.2):
 
Aplikácie – Nastavenia -  Viac – Mobilné siete:
- Dátové prenosy aktivovanézapnuté / vypnuté (farebnáfajka znamená zapnuté dátové pripojenie!)
- Dátový služby pri roamingu: zapnuté / vypnuté (farebná fajka znamená zapnuté dátové pripojenie v roamingu!) 
- Preferovaný typ siete: 4G / 3G / 2G automaticky - 3G / 2G automaticky - iba 3G - iba 2G
- Sieťový operátori: Vyhľadávanie sietí / Vybrať automaticky
 
 
 
PEVNÝ ZOZNAM (FDN) - (4.4.2):
 
Aplikácie – Nastavenia - Nastavenia hovorov – Pevne určené čísla:
- Zapnúť pevne určené čísla (FDN)
- Zmena kódu PIN2
- Zoznam pevne určených čísiel (FDN)
 
 
 
CLIR - (4.4.2):
 
Aplikácie – Nastavenia - Nastavenia hovorov – Ďalšie nastavenia – Identifikácia volajúceho:
- Predvolené nastavenia siete
- Skryť číslo
- Zobraziť číslo
 
 
 
ZDIEĽANIE MOBILNÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI - (4.4.2):
 
Aplikácie – Nastavenia - Všetko (horná záložka) - Viac - Tethering a prenosný prístupový bod
 - Presnosný prístupový bod: Zapnite (Farebná fajka = Wi-Fi prístupový bod je zapnutý / BIela fajka =  Wi-Fi prístupový bod je vypnutý) 
 - Konfigurácia prístupového bodu: 
        Identifikátor SSID siete: Názov pre Wi-fi sieť, ktorú vytvorí telefón
        Zabezpečenie: Otvorená / WPA2 PSK
        Heslo: heslo pre prístup na Wi-fi sieť, ktorú vytvorí telefón (minimálne 8 znakov)
        Uložiť
 
 
  
ZVAČSENIE VEĽKOSTI PÍSMA V TELEFÓNE - (4.4.2):
 
Aplikácie - Nastavenia - Uľahčenie prístupu - Veľké písmo
 
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (4.4.2):
 
Aplikácie – Nastavenia - Všetko (horná záložka) - Zálohovať a obnoviť – Obnovenie továrenských nastavení –
Vymazať internú kartu SD (Hudba, Foto,… označenie je voliteľné) – Obnoviť telefón:
Obnoviť telefón
 
!Pred obnovením odporúčame zálohovať údaje na kartu SD!
- Zálohovať údaje (kontakty, SMS, zoznam colani, nastavenia , emaily, kalendar,...)
- Obnoviť údaje - Obnoviť telefón

Manuál na stiahnutie:

slovenský manuál (pdf, 2.3 MB)