Orange Reyo

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Menu - Nastavenia – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac – Mobilné siete –
Názvy prístupových bodov – Menu (Pravé dotykové tlačidlo pod displejom) - Obnoviť predvolené nastavenia
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
 
Menu - Nastavenia – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac – Mobilné siete –
Názvy prístupových bodov – Menu (Pravé dotykové tlačidlo pod displejom) – Nový prístupový bod:
 
Meno: Orange MMS
APN: mms
Proxy server: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: wap
Heslo: wap
MMSC: http://imms.orange.sk
MMS proxy: 213.151.208.145
Port správ MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Typ prístupového bodu: mms
Protokol APN: IPv4
Menu (ikonka troch kociek) vyvoláte podmenu a zvolíte: Uložit
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete)  Mobilné údaje - Mobilné údaje - On/Off (posuvná voľba)
Výberom posuvnej voľby zapnete (poloha On) alebo vypnete (poloha Off) paketové dátové pripojenie.
.

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Menu - Nastavenia – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac – Mobilné siete –
Názvy prístupových bodov – Menu (Pravé dotykové tlačidlo pod displejom) - Obnoviť predvolené nastavenia
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
 
Menu - Nastavenia – (Bezdrôtové pripojenie a siete) Viac – Mobilné siete –
Názvy prístupových bodov – Menu (Pravé dotykové tlačidlo pod displejom) – Nový prístupový bod:
 
Meno: Orange Internet
APN: internet
Proxy server: Nenastavené
Port: Nenastavené
Meno používateľa: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
MMS Proxy: Nenastavené
Port správ MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Žiadne
Typ prístupového bodu: default,dun
Protokol APN: IPv4
Menu (Pravé dotykové tlačidlo pod displejom) vyvoláte podmenu a zvolíte vyvoláte podmenu a zvolíte: Uložit
 
Dátový profil Orange internet následne aktivujte stlačením bodky za jeho názvom
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Menu - Nastavenie – (Bezdrôtové pripojenie a siete)  Mobilné údaje - Mobilné údaje - On/Off (posuvná voľba)
Výberom posuvnej voľby zapnete (poloha On) alebo vypnete (poloha Off) paketové dátové pripojenie.
 

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
Menu - E-mail - Iné
 
E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (xyz@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orange mail)
Ručne
 
Zvoľte typ konta: POP / IMAP
Ďalej
 
POP / IMAP server: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: SSL
Číslo portu: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Ďalej
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Typ zabezpečenia: TLS
Číslo portu: 2Ďalej
Meno používateľa: 09XXYYYZZZ (číslo služby ku ktorej je aktivovaný Orange mail)
Heslo: ABCDEF (heslo do služby Orange mail)
Ďalej 
 
Vaše e-mailové konto je nastavené a je pripravené na použitie.
Názov účtu: Orange mail
Moje meno: ľubovoľné
Hotovo
 

Parametre modelu

Ostatné informácie