Orange Gova

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenia –Všetko (Horná záložka) – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenia –Všetko (Horná záložka) – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Nový názov prístupového bodu (APN)
 
Meno: Orange MMS
Názov prístupového bodu (APN): mms
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno:
Heslo:
Server: Nenastavené
MMSC: imms.orange.sk
Server proxy systému MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ názvu prístupového bodu (APN): mms
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu: IPv4
Operátor: Neurčené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenia –Všetko (Horná záložka) – Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované (označte)
(Farebná fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu z Orangego, m.orangeportal.sk alebo externých stránok,
 je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet. (V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.) 

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenia –Všetko (Horná záložka) – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet, Orange World a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenia –Všetko (Horná záložka) – Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Nový názov prístupového bodu (APN)
 
Meno: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ názvu prístupového bodu (APN): default,supl
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu: IPv4
Operátor: Neurčené
Ponuka (ikona 3 kociek vpravo hore) – Uložiť:
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenia –Všetko (Horná záložka) – Mobilné siete – Dátové prenosy aktivované (označte)
(Farebná fajka zapnuté / šedá fajka vypnuté paketové dáta)
 

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Aplikácie - E-mail - Iné

E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orangemail)
 "Ručné nastavenie"
O aký typ účtu ide? POP3 / IMAP
 
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ (číslo služby ku ktorej máte Orange mail aktivovaný)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
Server POP3 / IMAP4: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (akceptovať všetky certifikáty)
Odstraňovať e-maily zo servera: Nikdy/Po vymazaní z doručenej pošty
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port: 25
Typ zabezpečenia: STARTTLS (akceptovať všetky certifikáty)
Požadovať prihlásenie: označte
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
 "Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia kontroly doručenej pošty: Nikdy
(pokiaľ nastavíte iný interval, tak sa telefón bude v týchto intervaloch pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
Predvolene odosielať e-maily z tohto účtu: označte
Upozorniť ma na príchod e-mailu: označte
"Ďalej"
 
Váš účet je nastavený, e-mail je na ceste!
Vaše meno (zobrazované na odchádzajúcich správach): ľubovoľné
Pomenovať tento účet (nepovinné): napr. Orangemail
 "Ďalej"
 
Telefón sa pripojí k poštovému serveru a stiahne prijatú poštu.

Parametre modelu

Ostatné informácie

ZAPNUTIE / VYPNUTIE DÁTOVÝCH SLUŽIEB - (4.2.2):
 
Menu – Nastavenia -  Mobilné siete:
- Dátová služba: zapnuté / vypnuté (farebná značka znamená zapnuté dátové pripojenie!)
- Dátové služby pri roamingu: zapnuté / vypnuté (farebná značka znamená zapnuté dátové pripojenie v roamingu!) 
 
VÝBER SIEŤOVÉHO REŽIMU 2G / 3G / 4G - (4.2.2):
Menu – Nastavenia -  Mobilné siete - Režim siete:
- Preferovaná sieť 4G (4G / 3G / 2G)
- Preferovaná sieť 3G (3G / 2G)
- Len 4G
- Len 3G
- Len 2G
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (4.2.2):
 
Menu – Nastavenia -  Zálohovať a obnoviť – Obnovenie továrenských nastavení:
- Vymazať internú pamäť (ak označíte, vymaže všetky údaje z internej pamäte, napr. hudbu, fotografie, atd.)
- Obnoviť tablet - Obnoviť tablet
  
 
ZDIEĽANIE MOBILNÉHO DÁTOVÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI - (4.1.2):
 
Menu - Nastavenia - Viac - Tethering a prenosný prístupový bod:
- Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Označte (pre zapnutie zdieľania cez Wi-Fi)
- Nastavenia prenosného prístupového bodu Wi-Fi:
    - Prenosný prístupový bod Wi-Fi: Zapnutý / Vypnutý
    - Konfigurácia prístupového bodu Wi-Fi:
           Identifikátor SSID siete: Zadajte svoj názov pre Wi-Fi prístupový bod
           Zabezpečenie: Otvorené / WPA2 PSK
           Heslo: minimálne 8 znakov
           Kanál vysielania: Auto / 1 -11
           Maximum povolených pripojení: 1-8 používateľov
           Uložiť
    - Spravovať povolené zariadenia: (Filter MAC adries)
           Povoliť všetkým zariadeniam pripojenie (označte, inak budete môcť zdieľat pripojenie, len zariadeniami v zozname)
           Pridať zariadenie (Meno a MAC adresa)
 

Manuál na stiahnutie:

slovenský manuál (pdf, 1.2 MB)