Orange Dive 70

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Rýchly postup:
Menu - Nastavenia – Všetko (Horná záložka) – Viac - Mobilná sieť - Názvy prístupových bodov –
Ponuka – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
 
Manuálny postup:
Menu - Nastavenia – Všetko (Horná záložka) – Viac - Mobilná sieť - Názvy prístupových bodov –
Ponuka – Nový názov prístupového bodu (APN)
 
Meno: Orange MMS
Názov prístupového bodu (APN): mms
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Názov prístupového bodu (APN): mms
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: imms.orange.sk Server proxy systému MMS: 213.151.208.145
Port systému MMS: 8799
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Typ názvu prístupového bodu (APN): mms
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu pre roaming: IPv4
Operátor: Neurčené
Typ MVNO: Žiadne (None)
Hodnota MVNO: Nenastavené
Uložiť
 
 
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Meno - Nastavenia – Všetko (Horná záložka) – Viac - Mobilná sieť – Mobilné dáta (zapnite)
(Farebný ukazovateľ zapnuté / šedý ukazovateľ vypnuté paketové dáta)

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu z Orangego, m.orangeportal.sk alebo externých stránok,
je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
Na prehrávanie Orange video služieb odporúčame používať vstavaný video prehrávač Videá.

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Menu - Nastavenia – Všetko (Horná záložka) – Viac - Mobilná sieť - Názvy prístupových bodov –
Ponuka – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
Prístupový bod Orange Internet aktivujte kliknutím na bodku pred názvom profilu.
(farebná = aktívny / biela = neaktívny)
 
Manuálny postup:
Menu - Nastavenia – Všetko (Horná záložka) – Viac - Mobilná sieť - Názvy prístupových bodov –
Ponuka – Nový názov prístupového bodu (APN)
 
Meno: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: PAP
Typ názvu prístupového bodu (APN): default,supl
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Operátor: Neurčené
Typ MVNO: Žiadne (none)
Hodnota MVNO: Nenastavené
Uložiť
 
Prístupový bod Orange Internet aktivujte kliknutím na bodku pred názvom profilu.
(farebná = aktívny / biela = neaktívny)
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Meno - Nastavenia – Všetko (Horná záložka) – Viac - Mobilná sieť – Mobilné dáta (zapnite)
(Farebný ukazovateľ zapnuté / šedý ukazovateľ vypnuté paketové dáta)

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Menu - E-mail (ikona listovej obalky) - Iné

E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orange mail)
"Ručné nastavenie"
Typ účtu ide? POP3 / IMAP
 
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ (Číslo ku ktorému máte aktívnu službu Orangemail)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
Server: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (akceptovať všetky certifikáty)
Odstraňovať e-maily zo servera: Nikdy / Pri odstránení z doručenej pošty
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port: 25
Typ zabezpečenia: STARTTLS (akceptovať všetky certifikáty) Pozor, môže zmeniť port, ktorý upravte späť na 25 !
Požadovať prihlásenie: označte
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ (Číslo ku ktorému máte aktívnu službu Orangemail)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia kontroly doručenej pošty: Nikdy
(Ak nastavíte iný interval, tak sa telefón bude v týchto intervaloch pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
Upozorniť ma na príchod e-mailu: označte
Synchronizovať e-mail z tohto účtu: označte
"Ďalej"
 
Váš účet je nastavený, e-mail je na ceste!
Pomenovať tento účet (nepovinné): napr. Orangemail
Vaše meno (zobrazované na odchádzajúcich správach): ľubovoľné
"Ďalej"
 
Telefón sa pripojí k poštovému serveru a stiahne prijatú poštu.
  

Parametre modelu

Ostatné informácie

PEVNÝ ZOZNAM (FDN) - (5.1.1):
 
Telefón (ikona slúchadla) - Menu (Ikona 3 ciarok vpravo dole) - Nastavenia hovorov - Pevne určené čísla:
- Zapnúť pevne určené čísla (FDN)
- Zmena kódu PIN2
- Zoznam pevne určených čísiel (FDN)
 
 
CLIR - (5.1.1):
 
Telefón (ikona slúchadla) - Menu (Ikona 3 ciarok vpravo dole) - Nastavenia – Ďalšie nastavenia – Identifikácia volajúceho:
- Predvolené nastavenia siete
- Skryť číslo
- Zobraziť číslo
 
 
FILTER OBŤAŽOVANÍ (Blacklist) - (5.1.1):
 
Telefón (ikona slúchadla) - Menu (Ikona 3 ciarok vpravo dole) - Filter obťažovaní
    - Správy:
    - Hovory:
- Nastavenia (ikona ozubeného kolesa vpravo hore)
            - Filter obťažovaní: zap / vyp (zablokovať správy a hovory z čísiel na čiernej listine)
            - Pravidlá zachytenia: Zachytenie čiernej listiny I/O - Zachytenie neznamej osoby I/O - Zachytenie neznámeho čísla I/O
            - Upozorniť na zachytenia: zap / vyp (Ak je zapnuté, telefón v hornej notifikačnej lište upozorní na obťažujúci hovor alebo správu)
            - Čierna listina: možnosť pridať čísla na čiernu listinu a blokovať volania a spravy z daného čísla
            - Zoznam povolených:
 
 
VOĽBA SIEŤOVÉHO REŽIMU A OPERÁTORA - (5.1.1)
 
Menu - Nastavenia - Všetko (horná záložka) - Viac - Mobilná sieť:
 - Mobilné dáta: zap / vyp
 - Dátový služby pri roamingu: zap / vyp (Ak zapnete, dátové služby sa budú pripájať aj v roamingu!)
 - Preferovaný typ siete: 4G/3G/2G automaticky - 3G/2G Automaticky  - Len 3G - Len 2G
 - Telekomunikačný operátor: automaticky vybrať / vyhľadať manuálne
 
 
ZDIEĽANIE MOBILNÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI - (5.1.1)
 
Menu - Nastavenia - Všetko (horná záložka) - Viac - Tethering a prenosný prístupový bod - Prenosný prístupový bod Wi-Fi:
- Dive 70 (Váš názov Wi-Fi hotspotu): Zapnite 
- Konfigurácia prístupového bodu Wi-Fi
        Identifikátor SSID siete: Názov pre Wi-fi sieť, ktorú vytvorí telefón.
        Zabezpečenie: Žiadne / WPA2 PSK (Ak vyberiete "žiadne" Vaša zdielaná Wi-Fi nebude chránená heslom.)
        Heslo: Heslo pre prístup na Wi-fi sieť, ktorú vytvorí telefón (minimálne 8 znakov)
        Maximálny počet pripojení: 1-8 používateľov
        Uložiť
 
  
ZVAČSENIE VEĽKOSTI PÍSMA V TELEFÓNE - (5.1.1)
 
Menu - Nastavenia - Všetko (horná záložka)Zobrazenie (Zariadenie) - Veľkosť písma:
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (5.1.1):
 
Menu - Nastavenia - Všetko (horná záložka) - Zálohovať a obnoviť (zabezpečenie a ochrana osobnych údajov)
Obnovenie továrenských nastavení – Vymazať internú pamäť (Hudba, Foto,… označenie je voliteľné)
– Obnoviť telefón - Obnoviť telefón