Orange Dive 30

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie Video:

Pre správnu funkčnosť streamingu z Orangego, m.orangeportal.sk alebo externých stránok,
je potrebné mať správne nastavené a zvolené pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
Na prehrávanie Orange video služieb odporúčame používať vstavaný prehliadač a prehrávač videa.

Nastavenie Internet:

Rýchly postup:
Aplikácie - Nastavenia – Ďalšie - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore) – Obnoviť predvolené
Telefón Vám vytvorí pôvodné profily Orange Internet a Orange MMS.
 
Prístupový bod Orange Internet aktivujte kliknutím na bodku za názvom profilu.
(farebná = aktívny / biela = neaktívny)
 
Manuálny postup:
Aplikácie - Nastavenia – Ďalšie - Mobilné siete - Názvy prístupových bodov –
Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore) – Nový názov prístupového bodu (APN)
 
Meno: Orange Internet
Názov prístupového bodu (APN): internet
Typ názvu prístupového bodu: default,supl,dun
Server proxy: Nenastavené
Port: Nenastavené
Používateľské meno: Nenastavené
Heslo: Nenastavené
Server: Nenastavené
MMSC: Nenastavené
Server proxy systému MMS: Nenastavené
Port systému MMS: Nenastavené
MCC: 231
MNC: 01
Typ overenia: Nenastavené
Protokol APN: IPv4
Protokol názvu prístupového bodu (APN) pre roaming: IPv4
Operátor: Neurčené
Typ MVNO: Žiadne (none)
Hodnota MVNO: Nenastavené
 
Ponuka (ikona 3 bodiek vpravo hore) - Uložiť
 
Prístupový bod Orange Internet aktivujte kliknutím na bodku za názvom profilu.
(farebná = aktívny / biela = neaktívny)
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnuté dátové služby.
 
Zapnutie dátových služieb:
Aplikácie - Nastavenia – Využitie dát – Mobilná sieť (horná záložka) - Mobilné dáta (zapnite)
(Farebný ukazovateľ zapnuté / šedý ukazovateľ vypnuté paketové dáta)
 

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nie je, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Aplikácie - E-mail (ikona listovej obalky) - Iné

E-mailová adresa: +42190yxxxxxx@orangemail.sk (alias@orangemail.sk)
"Ručné nastavenie"
Typ účtu: Osobný (POP3) / Osobný (MAP)
 
Heslo: ABCDEF (Heslo do služby Orange mail)
"Ďalej"
 
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ (Číslo ku ktorému máte aktívnu službu Orangemail)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
Server: pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Port: 995 (POP3) / 993 (IMAP4)
Typ zabezpečenia: SSL/TLS (prijímaťať všetky certifikáty)
Odstraňovať e-maily zo servera: Nikdy / Pri odstránení z doručenej pošty
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Server SMTP: smtp.orangemail.sk
Port: 25
Typ zabezpečenia: STARTTLS (akceptovať všetky certifikáty) Pozor, môže zmeniť port, ktorý upravte späť na 25 !
Vyžadovať prihlásenie: označte
Používateľské meno: 09XXYYYZZZ (Číslo ku ktorému máte aktívnu službu Orangemail)
Heslo: ****** (zadávali ste ho vyššie)
"Ďalej", telefón skontroluje nastavenia a ak sú správne, pokračujte:
 
Frekvencia synchronizácie: Nikdy
(Ak nastavíte iný interval, tak sa telefón bude v týchto intervaloch pripájať na mailový server a sťahovať dáta)
Upozorniť ma na príchod e-mailu: označte
Synchronizovať e-mail z tohto účtu: označte
"Ďalej"
 
Váš účet je nastavený, pošta je na ceste!
Pomenovať tento účet (nepovinné): napr. Orangemail
Vaše meno (zobrazované na odchádzajúcich správach): ľubovoľné
"Ďalej"
 
Telefón sa pripojí k poštovému serveru a stiahne prijatú poštu.

Parametre modelu

Ostatné informácie

PEVNÝ ZOZNAM (FDN) - (5.1):
 
Telefón (ikona slúchadla) - Menu (Ikona 3 bodiek vpravo hore) - Nastavenia - Hovory - Pevne určené čísla:
- Zapnúť pevne určené čísla (FDN)
- Zmena kódu PIN2
- Zoznam pevne určených čísiel (FDN)
 
 
CLIR - (5.1):
 
Telefón (ikona slúchadla) - Menu (Ikona 3 bodiek vpravo hore) - Nastavenia - Hovory – Ďalšie nastavenia – Identifikácia volajúceho:
- Predvolené nastavenia siete
- Skryť číslo
- Zobraziť číslo
 
 
VOĽBA SIEŤOVÉHO REŽIMU A OPERÁTORA - (5.1)
 
Aplikácie - Nastavenia - Ďalšie - Mobilné siete:
 - Dátový roaming: zap / vyp (Ak zapnete, dátové služby sa budú pripájať aj v roamingu!)
 - Preferovaný typ siete: 4G (odporúčané)/3G/2G - 3G/2G - 3G - 2G
 - Sieťoví operátori: vybrať automaticky/ vyhľadávenie sietí
 
 
ZDIEĽANIE MOBILNÉHO PRIPOJENIA CEZ WI-FI - (5.1)
 
Aplikácie - Nastavenia - Ďalšie - Zdieľanie dát a prenosný prístupový bod - Aktívny bod Wi-Fi:
- Zapnuté / Vypnutý
- Aktívny bod Wi-Fi musí byť zapnutý: Vždy / Vypnúť pri nečinnosti po dobe 5 min / 10 min
- Nastaviť hotspot siete Wi-Fi
        Názov siete: Názov pre Wi-fi sieť, ktorú vytvorí telefón.
        Zabezpečenie: Žiadne / WPA2 PSK (Ak vyberiete "žiadne" Vaša zdielaná Wi-Fi nebude chránená heslom.)
        Heslo: Heslo pre prístup na Wi-fi sieť, ktorú vytvorí telefón (minimálne 8 znakov)
        Maximálny počet pripojení: 1-8 používateľov
        Uložiť
 
  
ZVAČSENIE VEĽKOSTI PÍSMA V TELEFÓNE - (5.1)
 
Aplikácie - Nastavenia - Zobrazenie (Zariadenie) - Veľkosť písma:
 
 
OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ - (5.1):
 
Aplikácie - Nastavenia - Zálohovanie a obnova (Osobné) - Obnovenie továrenských nastavení
– Obnoviť telefón - Vymazať všetko

Manuál na stiahnutie:

slovenský manuál (pdf, 1.2 MB)