Nokia Lumia 930

Hľadám pomoc pre:

Chcem nastaviť:

Nastavenie MMS:

Mobilný telefón sa po zapnutí s vloženou Orange Slovensko SIM automaticky nastaví pre služby Orange Internet a Orange MMS.
V prípade komplikácii so službami odporúčame nastaviť telefón manuálne.
 
 
Manuálne nastavenie:
 
Menu - Ikona šípky v krúžku (vpravo dole) - Nastavenia - Mobilná sieť + SIM - Nastavenie SIM karty:
 
Názov SIM karty: Orange
Najvyššia rýchlosť pripojenia: 4G (je možné nastaviť aj 3G alebo 2G)
Výber siete: Automaticky / vyhľadať siete
Profil mobilného pripojenia: Orange SK
 
Pridať / Upraviť APN pre internet:
APN: internet
Meno používateľa:
Heslo:
Typ overenia: PAP
Proxy server (URL):
Port servera proxy:
Typ protokolu IP: IPv4
Uložte (ikona diskety)
 
Pridať / Upraviť APN pre MMS:
APN:mms
Meno používateľa: wap
Heslo: wap
Typ overenia: PAP
WAP brána (URL) 213.151.208.145
Port WAP brány: 8799

MMSC: imms.orange.sk

Port MMSC: 8799
Maximálna veľkosť správy: 300
Typ protokolu IP: IPv4
Uložte (ikona diskety)
 
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či nemáte vypnuté dátové pripojenie.
 
Zapnutie / Vypnutie dátového pripojenia:
Ikona šipky v kružku (vpravo hore) - Nastavenia - Mobilná sieť+SIM - Datové pripojenie: Zapnuté / Vypnuté

Nastavenie Video:

Tento mobilný telefón nepodporuje streaming zo stránky m.orangeportal.sk ani www.orangego.sk .

Technológiu videostreaming telefón podporuje, potrebujete mat však funkčný prístup na internet cez APN internet alebo wi-fi.
Spoločnosť Orange Slovensko, nevie garantovať funkčnosť služby na externých stránkach.

Nastavenie Internet:

Mobilný telefón sa po zapnutí s vloženou Orange Slovensko SIM automaticky nastaví pre služby Orange Internet a Orange MMS.
V prípade komplikácii so službami odporúčame nastaviť telefón manuálne.
 
 
Manuálne nastavenie:
 
Menu - Ikona šípky v krúžku (vpravo dole) - Nastavenia - Mobilná sieť + SIM - Nastavenie SIM karty:
 
Názov SIM karty: Orange
Najvyššia rýchlosť pripojenia: 4G (je možné nastaviť aj 3G alebo 2G)
Výber siete: Automaticky / vyhľadať siete
Profil mobilného pripojenia: Orange SK
 
Pridať / Upraviť APN pre internet:
APN: internet
Meno používateľa:
Heslo:
Typ overenia: PAP
Proxy server (URL):
Port servera proxy:
Typ protokolu IP: IPv4
Uložte (ikona diskety)
 
Pridať / Upraviť APN pre MMS:
APN:mms
Meno používateľa: wap
Heslo: wap
Typ overenia: PAP
WAP brána (URL) 213.151.208.145
Port WAP brány: 8799
MMSC (URL): imms.orange.sk
Port MMSC: 8799
Maximálna veľkosť správy: 300
Typ protokolu IP: IPv4
Uložte (ikona diskety)
 
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či nemáte vypnuté dátové pripojenie.
 
Zapnutie / Vypnutie dátového pripojenia:
Ikona šipky v kružku (vpravo hore) - Nastavenia - Mobilná sieť+SIM - Datové pripojenie: Zapnuté / Vypnuté

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť e-mailového klieta musíte mať správne nastavené pripojenie na internet. (Pozrite nastavenie služby Orange Internet + MMS) Ikona šipky v kružku (vpravo dole) - Nastavenia - E-mail + kontá - Pridať konto - Rozšírené nastavenie:
Emailová adresa (Email address): +4219XXYYYZZZ@orangemail.sk / alias@orangemail.sk
Heslo (Password): ABCDEF (Heslo do služby Orange mail)
Dalej (Next)
Internetový e-mail (Internet email account) Názov konta (Account name): Orangemail
Vaše meno (Your Name): Vaše meno/prezývka
Server prichádzajúcich e-mailov (Incoming email server): pop3.orangemail.sk / imap4.orangemail.sk
Typ konta (Account type): POP3 / IMAP4
Meno používateľa (User name): 09XXYYYZZZ (číslo služby ku ktorej máte aktivovaný Orange mail)
Heslo (Password): ABCDEF (heslo k službe Orange mail) Server odchádzajúcich e-mailov (SMTP): smtp.orangemail.sk
Server odchádzajúcich e-mailov požaduje overenie (Outgoing server requires authentication): označte Používať rovnaké meno používateľa a heslo pre odosielanie e-mailov (Use the same user name and password for sending email): označte Rozšírené nastavenia (Advanced settings)
 
Požadovať SSL protokol pre prichádzajúce e-maily (Require SSL for incoming email): označte
Požadovat protokol SSL pro odchádzajúce e-maily (Require SSL for outgoing email): neoznačte
Sťahovať nový obsah (Download new content): nastavte interval pre synchronizáciu
Sťahovať e-maily za (Download e-mails from): posledných 7dní, 2 tyždne, posledný mesiac, celé obdobie
Prihlásiť sa (Download email)
 
V prípade, že sa Vám pri prvom sťahovaní alebo odosielaní pošty sa môže zobraziť informácia o neplatnosti certifikátu. Zvoľte pokračovať (continue).

Parametre modelu

Ostatné informácie

VÝBER SIETE 2G/3G/4G a ZAPNUTIE / VYPNUTIE MOBILNÝCH DÁT DOMA A V ZAHRANIČÍ
Menu - Ikona šipky v kružku (vpravo hore) - Nastavenia - Mobilná sieť+SIM:
 - Datové pripojenie: Zapnuté / Vypnuté
 - Možnosti dátového roamingu: Používať / Nepoužívať roaming
 - V prípade obmedzeného Wi-Fi pripojenia: Používať / Nepoužívať mobilné dátové pripojenie
    Keď bude Wi-Fi pripojenie obmedzené, v telefóne sa bude/nebude používať mobilné dátové pripojenie.
    Použije sa dátová balík alebo budú sa účtovať poplatky za dátové pripojenie.
 - Nastavenia SIM Karty: Najvyššia rýchlosť pripojenia: 4G / 3G / 2G
 
 
MANUÁLNA / AUTOMATICKÁ VOĽBA SIETE (OPERÁTORA)
Menu - Ikona šípky v krúžku (vpravo dole) - Nastavenia - Mobilná sieť + SIM - Nastavenie SIM karty - Výber siete:
- Automaticky
- Vyhľadať siete
(Manuálna voľba Vyhľadať siete je užitočná napríklad pri hľadaní vhodného roamingového partnera v zahraničí alebo pre pevný výber operátora v pohraničných oblastiach)
 
 
CLIR - ZOBRAZENIE IDENTIFIKACIE VOLAJUCEHO
Aplikácia Telefón - ikona ... - Nastavenia - Ukázať moje číslo  
- Všetkým (Everyone)
- Nikomu (No one)
- Mojim kontaktom (My contacts)
 
 
 
ORANGE MENU:
 
Menu - Ikona šipky v kružku (vpravo dole) - Nastavenia (záložka systém) - Mobilná sieť+SIM - Nastavenia SIM karty - SIM aplikácie 
 
 
NASTAVENIE SMS CENTRA A POTVRDENIA DORUČENIA SMS SPRÁV
Menu - Ikona šípky v kružku (vpravo dole) - Správy - ikona ... - Nastavenia:
- Zálohovanie SMS správ
- Stiahnutie správ za
- Potvrdenie o doručení SMS
- Potvrdenie o doručení MMS
- Odosielanie potvrdenia o prijatí MMS
- Skupinová správa (udržiava odpovede v jednej konverzácii pomocou MMS
- Číslo strediska SMS: +421905303303
FILTER HOVOROV + SMS
Telefón umožňuje blokovať prichádzajúce hovory a správy SMS zo zoznamu blokovaných čísiel.
 
Menu - Ikona šipky v kružku (vpravo dole) - Nastavenia - Filter hovorov + SMS:
 
Blokovať hovory + SMS: Zapnuté/Vypnuté
Blokované čísla: zoznam blokovaných čísiel. Pridávať do zoznamu môžete priamo z historie hovorov podržaním kontaktu alebo čísla a výberom Blokovať číslo
Blokované hovory: počet nových blokovaných hovorov
Blokované správy: počet nových blokovaných SMS
Pokročilé:
Blokovať skryté čísla: Zapnuté/vypnuté
Live tile aplikácie: Zapnuté/Vypnuté Ikonka na ploche zobrazujúca blokovanie hovorov a správ v realnom čase
Upozornenie: Zapnuté/Vypnuté
 
JAZYK MENU
Ikona šipky v kružku (vpravo dole) - Nastavenia (settings) - Jazyk: + pridať ďalšie jazyky pridáte požadovaný jazyk, ktorý sa stiahne cez internetové pripojenie.
V prípade, že máte v telefóne stiahnutých jazykov viac, podržanim prstu na želanom jazyku ho cez voľbu "presunúť nahor" predvolíte.
 
 
 
ZVONENIA
 
1. Standardne do telefónu dokážete nahrať vlastné zvonenia len z PC a prostredníctvom USB kabla.
 
Po pripojení telefónu sa Vám zobrazí medzi diskovými jednotkami Windows phone.
Windows phone - Phone - Ringtones
Do priečinka ringtones viete nakopírovať zvukové súbory.
 
  • Súbor je vo formáte MP3, M4R alebo WMA
  • Súbor nie je väčší ako 30 MB
  • Súbor nie je chránený s digital rights management (DRM)
Vlastné zvonenie najdete: menu - nastavenia - zvonenia + zvuky - zvonenie 
 
2. Zvonenie dokažete vytvoriť aj z hudobného súbora nahratom v telefóne
pomocou externej aplikácie Ringtone Maker od Nokia Corporation*,
ktorú si môžete bezplatne stiahnuť z Obchodu po zaregistrovani Microsoft konta v mobilnom telefóne.
*kedže sa jedná o aplikáciu tretej strany nevieme zagarantovať je funkčnosť
 
 
 
ZDIEĹANIE INTERNETU CEZ WI-FI
Zariadenie nedokáže fungovať ako modem, ak ho pripojíte cez USB kábel alebo Bluetooth.
 
Zariadenie dokaže fungovať ako Wi-Fi router.
 
Skontrolujte, či máte správne nastavené a predvolené internetové pripojenie. (pozrite nastaenia pre Internet) 
 
Nastavenie funkcie Zdielania internetu cez Wi-Fi: 
Menu - Ikona šipky v kružku (vpravo dole) - Nastavenia - (záložka systém)  - Zdieľanie internetu - Zapnuté
 
Po zapnuti funkcie je možné editovať jej daľšie nastavenia pomocou Nastaviť (ikona pera):
 
Názov vysielania: SSID (názov pre Wi-Fi)
Heslo: 12345678 (najmenej 8 znakov)
Potvrďte
 
 
OBNOVENIE POVODNÝCH NASTAVENÍ (HARD RESET)
Menu - Ikona šipky v kružku (vpravo dole) - Nastavenia (záložka systém) - O systéme - Obnoviť výrobné nastavenia
 
 
 
SYNCHRONIZÁCIA WINDOWS PHONE 8 S PC:
 
Telefóny s operačným systémom Windows Phone 8 používajú na synchronizáciu s PC/MAC aplikáciu Windows phone app.
(Aplikácia je dostupná pre OS Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, MAC OS X.)
 
V prípade, že nechcete alebo nemôžete používať aplikáciu Windows phone app, 
možete synchronizovať médiá aj pomocu štandardného Windows prieskumníka alebo iných aplikácii ako napr. Windows Media Player, atď.
(Window Phone 8 podporuje media transfer protocol aj mass storage device)
 
Telefóny s operačným systémom Windows Phone 8 nepoužívajú aplikáciu ZUNE na synchronizáciu.
 
 
 
POSIELANIE SUBOROV CEZ BLUETOOTH
 
Mobilné telefóny s OS Windows Phone 8 podporujú posielanie súborov cez bluetooth.
(Pozor súbory s DRM ochranou nemusí telefón vždy dovoliť zdieľať alebo používať)
 
 
 
PODPORA MASS STORAGE DEVICE
 
Telefón sa po pripojení na PC hlási aj ako zariadenie s vymeniteľným diskom (mass storage device).
V prehliadaci súborov vo Vašom PC nájdite externé zariadenie (disk) Windows Phone v ktorom uvidíte nasledovné priečinky:
- Documents (doc, docx, xml, ppt,..)
- Music (Interpret / Album / mp3, wma, atd.) 
- Pictures
- Ringtones *(zvonenia pozri dotaz pre Zvonenia)
- Videos
Dokumenty z Vasho PC si staci do týchto priečinkov presúvať a po odpojení z PC sa kompatibilné súbory objavia v mobilnom telefóne.
 
 
 
TECHNICKA PODPORA MICROSOFT PRE WINDOWS PHONE 8
http://www.windowsphone.com/sk-sk/how-to/wp8/support