BlackBerry Z30

Chcem nastaviť:

Nastavenie Video:

 
Pre správnu funkčnost streamingu zo stranky m.orangeportal.sk / www.orangego.sk alebo externých stránok k stačí mať správne nastavenú službu Orange internet.
 
V prehliadači doporučujeme mať zapnutý Adobe Flash:
Menu - Prohlížeč - Menu (ikona 3 bodiek vpravo dole) - Nastavení - Zobrazení a akce - Adobe Flash - I (zapnuté)

Nastavenie Internet:

Menu - Nastavení - Sítě a připojení - Mobilní síť - APN / Ikona ozubeného kolesa:
Název přístupového bodu (APN): internet
Uživatelské jméno:
Heslo:
Uložit
 
V prípade nefunkčnosti skontrolujte, či máte zapnutú sieť a mobilné dáta:
 
Menu - Nastavení - Síťová připojení - Mobilní síť:
Mobilní síť - I (zapnutá mobilná sieť)
Datové služby - I (zapnuté mobilné dáta)
Datové služby při roamingu: Dotázat se / Zapnuto / Vypnuto

Nastavenie E-mail:

Pre správnu funkčnosť tejto služby je potrebné mať správne nastavené a aktívne pripájacie konto Orange Internet.
(V prípade že tento profil nastavený nieje, pozrite nastavenie služby Internet pre tento telefón.)
 
Menu - Nastavení - Účty - Upřesnit - IMAP alebo POP:
 
Popis: Orangemail
Zobrazované jméno: ľubovoľné
Užívatelské jméno: 09XXYYYZZZ (číslo služby s aktívnou službou Orange mail)
E-mailová adresa: +4219XXYYYZZZ@orangemail.sk / alias@orangemail.sk
Heslo: ABCDEF (heslo k službe Orange mail)
Adresa serveru: imap4.orangemail.sk (IMAP) / pop3.orangemail.sk (POP)
Port: 993 (IMAP) / 995 (POP)
Šifrování: SSL
Předpona cesty IMAP: nevyplnajte (zobrazuje sa len pre IMAP)
Užívatelské jméno SMTP: 09XXYYYZZZ (číslo služby s aktívnou službou Orange mail)
Heslo SMTP: ABCDEF (heslo k službe Orange mail)
Adresa serveru SMTP: smtp.orangemail.sk
Port SMTP: 25
Šifrování SMTP: StartTLS
Použít nabízení dat: 0 / I
Stahovat správy při roamingu: 0 / I
Přidat správy do složky Odesláno: 0 / I
Interval synchronizace: Ručne alebo vyberte interval v akom bude telefón kontrolovať prichádzajúce emaily
Množství k počátečnímu načtení: ľubovoľne
 
Hotovo (vpravo hore)
 
V prípade, že sa zobrazí informácia o neplatnosti certifikátu alebo nedôveryhodnosti poskytovatela, potvrďte pokračovať.

Parametre modelu

Ostatné informácie

CLIR:
 
Menu - Teléfón (ikona) - Menu (Dotknite sa hodin a potiahnite smerom dole) - Nastavení - Zobrazit moje číslo -
Povolit zobrazení mého čísla při volání: zapnuté I / 0 vypnuté
 
 
 
PEVNÝ ZOZNAM (FDN):
 
Menu - Teléfón (ikona) - Menu (Dotknite sa hodin a potiahnite smerom dole) - Nastavení - Povolena čísla: 
 
Povolena čísla: zapnuté I / 0 vypnuté
Upravit seznam: obsahuje zoznam čísiel, ktorý môžete editovať
 
Ak potrebujete zapnúť režim pevného zoznamu (povolených čísiel), telefón bude vyžadovať PIN2 kod. (PIN2 je štandardne nastavený na 0000)
Následne máte možnosť nadefnovať čísla na ktoré bude povolené volanie cez Upravit seznam.
 
 
 
VOĽBA JAZYKA MENU TELEFÓNU:
 
Menu  - Nastavení - Jazyk a zadávání - Jazyk
 
 
 
ZAPNUTIE / VYPNUTIE PRENOSU DÁT  V DOMÁCEJ SIETI A V ROAMINGU:
 
Menu - Nastavení - Síťová připojení - Mobilní síť:
 
Mobilní síť: zapnuté I / 0 vypnuté
Datové služby: zapnuté I / 0 vypnuté
Datové služby při roamingu: zapnuto - Vypnuto - Na výzvu
 
 
 
SIEŤOVÝ REŽIM:
 
Menu - Nastavení - Síťová připojení - Mobilní síť:
 
Režim sitě: 4G a 3G a 2G / 4G a 3G / 3G a 2G / 3G / 2G
Režim výběru sítě: Automaticky, Ručne 
 
 
 
BEZPEČNOSTNÉ VYMAZANIE (WIPE):
 
Menu - Nastavení - Zabezpečení a soukromí - Bezpečnostní vymazaní:
napíšte pre potvrdenie text "blackberry" a potvrďte Odstranit data.
 
 
 
IMPORT / EXPORT KONTAKTOV Z KARTY SIM DO TELEFÓNU A ZORADENIE:
 
Menu - Kontakty - Menu (Dotknite sa telefónu tesne nad displejom a potiahnite smerom dole) - Nastavení:
 
Seřadit kontakty podle: Jméno, Přijmení, Název firmy
Karta SIM:
 - Importovat kontakty z karty SIM
 - Kopírovat kontakty ze zařízení na kartu SIM
 - Správa kontaktú na karte SIM
 
 
 
ZISTENIE INFORMÁCIÍ O ZARIADENÍ (PIN, IMEI, Verzia OS ZARIADENIA,..):
 
Menu - Nastavení - Informace - Kategorie: 
 
Obecne:
Model: Blackberry Z10
Verze softwaru: 10.0.10.82
Hardware:
PIN: 8miestny kod
IMEI: 15miestne číslo
Síť:
IPv4:
IPv6: 
Karta SIM:
ID: číslo SIM posledných 12 čísiel
Právní informace:
 
 
 
ZISTENIE MAC ADRESY ZARIADENIA:
 
Menu - Nastavení - Síťová připojení - Wi-Fi - Upřesnit (ikona vpravo dole)- Diagnosticke informace - Informace o zařízení:
Fyzická adresa: MAC adresa zariadenia
 
 
 
ZDIEĽANIE MOBILNÉHO INTERNETU CEZ WI-FI (Mobilný Hotspot):
 
Menu - Nastavení -  Síťová připojení - Mobilní hotspot:
(kompletné nastavenia pre mobilný hotspot sa zobrazia po preklikaní sprievodcu nastavením)
 
Mobilní hotspot: zapnuté I / 0 vypnuté
Povolit připojení zařízením: zapnuté
Nastavit
 
Nastavení mobilního hotspotu:
Název mobilního hotspotu: Názov pre Vašu Wi-Fi (SSID)
Heslo: ľubovoľné prístupové heslo (min. 8 znakov, podľa typu zabezpečenia)
Časovač nečinnosti: čas kedy sa ukončí relacia po ktorom hotspotu, keď neprichádza k žiadnym dátovým prenosom.
Povolit připojeným zařízením vzájemnou vyměnu dat: I (zapnuté)
Uložit
 
 
 
ODBLOKOVANIE ZARIADENIA PRE POUŽITIE SO SIM INÉHO OPERÁTORA: 
 
Zariadeni predávame zablokované pre použitie SIM iného operátora.
 
Deblokačný kód MEP vydávame na požiadanie kedykoľvek a bezplatne.
Na vydanie deblokačného kódu potrebujete zistit IMEI telefónu.
(IMEI kód sa nachádza na krabici telefónu, v dodatku k zmluve o pripojení alebo v telefóne)
 
Postup na zistenie IMEI:
Ikona sluchadla - zadajte číslo *#06# (rovnako ako by ste vytáčali nové telefonne číslo)
 
Postup na odblokovanie zariadenia:
Menu - Nastavení - Zabezpečení a soukromí - Karta SIM - Odemknout síť - zadajte deblokačný MEP kód