Wi-Fi pre mestá a obce

Orange ako dodávateľ vám pomôže s kvalitnou internetovou konektivitou vo vašej obci alebo meste.

Spoľahnite sa na Orange

Kvalitné technológie

Orange má vybudovanú kvalitnú vlastnú optickú sieť aj mobilnú 4G sieť.

Vysokorýchlostný internet

Využite pre svoju obec rýchle internetové pripojenie.

Zákaznícky servis 24/7

Pomáhame vám nonstop v prípade porúch a nedostatkov.

Postup pre získanie dotácie pre Wi-Fi pre Teba

1. O finančnú podporu môžete požiadať elektronicky cez systém ITMS2014+ po prihlásení do verejnej časti. Starosta sa prihlási pomocou svojho eID.

2. Všetky potrebné údaje vyplňte podľa Vzoru žiadosti. Väčšinu údajov systém vyplní automaticky. 

3. Termín prvého kola vypršal 13.11.2018. Druhé výberové kolo je naplánované na 3.2.2019.

4. Do 35 dní obdržíte informáciu o tom, či ste v prípade získania dotácie uspeli.

 

Viac informácií priamo od úradu podpredsedu vlády 

Wi-Fi pre vašu obec a mesto

Nemáte ešte vo vašej obci internet? Získajte dotáciu až do výšky 15 000 € na zakúpenie zariadení a vybudovanie verejnej Wi-Fi siete. 5 % z tejto sumy spolufinancuje prijímateľ dotácie. Operačný program je určený pre menej rozvinuté regióny, a preto sa dotácia nevzťahuje na Bratislavský kraj.

Postup pre získanie dotácie pre WiFi4EU

1. Registrujte obec/mesto ako potenciálne budúceho žiadateľa o dotáciu na webovej stránke Európskej komisie. Ak ste sa už registrovali v predchádzajúcom zrušenom kole, vaša registrácia naďalej ostáva v platnosti. Odporúčaním je skontrolovať si úplnosť a správnosť zadaných informácií.

2. V prípade, že máte záujem, o termíne zadávania žiadostí vás budeme informovať načas.

3. V prípade, že budete medzi prvými žiadateľmi, od Európskej komisie dostanete dotáciu vo výške 15 000 €. Množstvo poukazov sa zvýšilo o poukazy z predchádzajúceho kola (až do 2 800) s celkovým rozpočtom vo výške 42 miliónov €.

4. Na záver si vyberiete dodávateľa riešenia registrovaného na stránkach Európskej komisie (v súlade s pravidlami verejného obstarávania).

ilustračný obrázok

WiFi4EU - Bezplatné
Wi-Fi pre Európanov

Získajte dotáciu od Európskej komisie až do výšky 15 000 € na zakúpenie zariadení a vybudovanie verejnej Wi-Fi siete. Program Európskej komisie je určený pre obce a pre mestá bez akéhokoľvek obmedzenia v rámci poskytnutia dotácie na celom území Slovenskej republiky.

Spoločne nájdeme riešenie pre vaše podnikanie.

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje a my sa vám obratom ozveme. Náš obchodný zástupca vám pomôže nájsť ideálne riešenie.

Odoslaním tohto formulára nám dávate súhlas záujemcu o produkty a služby spoločnosti Orange so spracovaním osobných a prevádzkových údajov.