spolu dokážeme viac

: Orange :


Super paušály sú odvodené od existujúcich minútových paušálov. Mesačné programy Paušál 70, Paušál 100, Paušál 150, Paušál 300 a Orange VIP 600 prinášajú za porovnateľnú cenu viac predplatených minút na volania do všetkých sprístupnených sietí na Slovensku.

Oddychové hovory v rámci Super paušálov zahŕňajú dvojnásobok predplatených minút, ktoré je možné čerpať od prvej sekundy už pred prevolaním predplatených minút na volania na účastnícke čísla v sieti Orange Slovensko v pracovné dni od 22:00 do 7:00 hod. a počas víkendov a sviatkov celých 24 hodín.

Automatickou súčasťou Super paušálov sú prenosné minúty. Neprevolané predplatené minúty Super paušálov vám Orange automaticky a bez poplatku prenesie do ďalšieho fakturačného obdobia. Prenesené minúty môžete začať využívať po prečerpaní paušálu.

Pre všetky nové Super paušály platí jednoduché a prehľadné spoplatňovanie hovorov nad paušál. Pre tých z vás, ktorí uprednostňujete ešte jednoduchší spôsob spoplatňovania služieb, prinášame možnosť aktivovať si k Super paušálom doplnkovú službu Jednotné hovory za jednorazový aktivačný poplatok 19 Sk bez DPH [22,60 Sk s DPH]. Po prečerpaní predplatených, resp. prenesených alebo oddychových minút tak budete môcť telefonovať na účastnícke čísla do všetkých národných sietí SR v ktoromkoľvek čase za jednotnú zvýhodnenú sadzbu 5,50 Sk bez DPH/min [6,50 Sk s DPH]. Jednotné hovory je možné kedykoľvek deaktivovať a znova si aktivovať. Služba je aktivovaná a deaktivovaná vždy k začiatku fakturačného obdobia po žiadosti o aktiváciu/deaktiváciu.

PAUŠÁL 100
Predplatené minúty:100
Oddychové hovory v sieti Orange 200
Mesačný poplatok 550 Sk [654,50 Sk]
Hovory v sieti Orange a pevných sietí v SR - silná prevádzka 7 Sk [8,30 Sk]
Ceny sú uvedené bez DPH.
[ ] hranaté zátvorky obsahujú ceny uvedené s DPH


Super paušály si môžete aktivovať, ak podpíšete Dodatok k zmluve na 24 mesiacov o pripojení a vyberiete si niektorý z akciovej ponuky telefónov určených pre tieto mesačné programy.

Dvojročnú viazanosť si môžete skrátiť až o 6 mesiacov, a to nepretržitým využívaním ľubovoľného balíka služby Orange World po dobu 18 mesiacov od podpisu Dodatku k zmluve o pripojení alebo od dodatočnej aktivácie služby Orange World. V prípade, že požiadate o krátenie záväzku, keď ešte Orange World nevyužívate 18 mesiacov, viazanosť končí po uplynutí 18 mesiacov od aktivácie služby Orange World.

späť na paušály

Paušály
Zvýhodnená biznis skupina
Hlasová VPS
Mobilná kancelária