spolu dokážeme viac

: Orange :
Snažíme sa, aby náš signál bol tam, kde ste vy. V súčasnosti prevádzkujeme najrozsiahlejšiu mobilnú sieť na Slovensku. Záleží nám na tom, aby ste sa v ktorejkoľvek chvíli mohli spojiť prostredníctvom kvalitného signálu s tými, ktorých potrebujete. Preto na našu sieť dohliada tím špecialistov 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Prehľadná mapa vám ukáže, ako sú pokryté jednotlivé miesta Slovenska.

Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, č. 871/24-00, zo dňa 6.4.2000